doslider02
doslider01
doslider03
doslider06
doslider05
doslider04
previous arrow
next arrow

Consensus Omnium – 2021

Autor | artist | Autor: Marcin Berdyszak (1964)
miejsce | place | Ort: Collegium Polonicum, ul. Kościuszki 1, Słubice

Powstają nowe żywioły , które są skutkami postępu cywilizacyjnego. Nie są one związane z naturą tak jak te, których skutki działań dotkliwie odczuwamy i od zarania czujemy się wobec nich bezbronni. Oswoiliśmy się z ich obecnością, a tymczasem zyskujemy nową bezbronność o innym rodowodzie. Trudność tej sytuacji polega na tym, że żywioły te są niełatwe do rozpoznania, a dodatkowo nas uwodzą naszym poczuciem pozornego kontrolowania, gdyż przekonanie o tym, iż mają źródło w ludzkiej kreacji, może czynić nas ślepymi.

New elements are being created as a result of technical progress. They are not of natural origin like the ones we have been feeling unprotected against since the beginnings of time and by which we are also currently painfully confronted with. We got used to them, although presently we experience in regard to them a new kind of defenselessness. The difficulty of the situation is that these new elements are not easy to detect. Additionally, the feeling to seemingly control everything misleads us, while the conviction that they are man-made might make us blind.

Durch den zivilisatorischen Fortschritt sind neue Elemente entstanden. Diese sind nicht natürlichen Ursprungs so wie die, deren Auswirkungen wir schmerzlich spüren und denen gegenüber wir uns seit Anbeginn schutzlos fühlen. Wir haben uns an sie gewöhnt, doch derzeit stecken wir in einer anderen Art von Wehrlosigkeit. Das Schwierige dieser Situation besteht darin, dass diese Elemente nicht leicht zu erkennen sind. Zusätzlich verwirrt uns das Gefühl, scheinbar alles unter Kontrolle zu haben, da die Überzeugung, dass sie menschlichen Ursprungs sind, uns blind machen kann.

Marcin Berdyszak,Consensus Omnium – 2021 - 1
Marcin Berdyszak,Consensus Omnium – 2021 - 2

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de