lAbiRynT 2017

15:15

Inauguracja 18 festiwalu lAbiRynT | Eröffnung des 18. lAbiRynT Festivals

(Sala kinowa Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

 

15:35

(Galeria „Okno” | Galerie „Okno” im Słubicer Kulturhaus SMOK)

Otwarcie wystawy „Hołd passe-partout” | „Hommage an das Passepartout” – kurator | Kurator: Jerzy Olek, autorzy | Autoren: Marcin Berdyszak, Štěpán Grygar, István Haász, Yannig Hedel, Wolf Kahlen, Michael Kurzwelly, Jerzy Olek, Anna Panek-Kusz, Marek Radke, Tadeusz Sawa-Borysławski, Tobias Stengel, Zdeněk Stuchlík, Grzegorz Sztabiński, Naoya Yoshikawa

 

16:15

(Pracownia plastyczna SMOK | Kunstatelier im SMOK)

Masahiko Miyata – „Życie japońskiego miecznika” | „Das Leben eines japanischen Schwertschmieds”

 

16:30

(Studio fotograficzne SMOK | Fotostudio im SMOK)

Remigiusz Koniecko – „Nieprzeniknione wymiary” | „Undurchdrungene Dimensionen”

 

16:45

(Sala taneczna na II p. SMOK | Tanzsaal im 2. Stock des SMOK)

Ewa Rzeszowska – „Przejścia / les transitions…/ przenikania / les transferts…” | „Übergänge / les

transitions…/ Durchdringungen / les transferts…”

 

17:00

(Galeria Mała | Kleine Galerie im SMOK)

Krzysztof Gierałtowski – „Portret bez twarzy” | „Porträt ohne Gesicht”

 

17:30

(Foyer SMOK |  Foyer des SMOK)

Marek Hamera – „Kadry zaburzone” | „Gestörte Bildausschnitte”

 

17:45

(Sala konferencyjna SMOK | Konferenzsaal des SMOK)

Aleksandra Cząstka – „Od to do tego” | „Von das zu diesem”

 

18:00

(Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

Mirosław Rajkowski – „Pieśń pierwszej sylaby pierwszego słowa nr 7” | „Ode an die erste Silbe des ersten Wortes Nr 7"

 

19:00

(Sala kinowa Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

wykłady | Vorträge:

Marcin Berdyszak – „Sztuczny instynkt” | „Künstlicher Instinkt”

 

Ewa Sonnenberg – „Moi papierowi kochankowie” | „Meine Geliebten aus Papier”

 

Janusz M. Pawlikowski – „Przenikanie w ujęciu kwantowym” | „Durchdringung im Quantenverständnis”

 

20:00

(Sala kinowa Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

 

filmy | Filme:

Marek Hamera – „Strych” | „Dachboden”

 

Petr Jančárek, Zdeněk Stuchlík - „J.O. Między sztuką i nauką” | „J.O. Zwischen Kunst und Wissenschaft”

 

9:00

Wyjazd autobusu o 9.00, ul. Piłsudskiego 14 przy akademikach | Abfahrt des Busses um 9:00 Uhr, Piłsudskiego Straße 14 am Studentenwohnheim

 

9:45

(Dolina Uradu | Tal bei Urad)

Agnieszka Talaśka  – „UP(DATED)”

 

Tomasz Fedyszyn – „Przestrzeń przenikania” | „Raum der Durchdringung”

 

Adam Czerneńko – „Zaniki” | „Schwund”

 

Michał Chabielski – „Dopełnienia geometryczne” | „Geometrische Ergänzungen”

 

Wojciech Sternak – „Światowidy i Światodrzewa” | „Svantoviten und Svantodendren”

 

Anna Panek-Kusz  – „Cienie i blaski” | „Schatten und Schimmer”

 

Jacek Fałdyna – akcent muzyczny | Musikalischer Akzent

 

11:15

wyjazd autobusu do Frankfurtu | Abfahrt des Busses nach Frankfurt

 

12:00

(Dawne kino "Lichtspieltheater der Jugend" przy Heilbronner Straße | Ehem. Kino "Lichtspieltheater der Jugend" an der Heilbronner Straße)

 

Norbert Wiesneth – „Po drugiej stronie” | „Auf der anderen Seite”

 

12:30

(Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt)

Otwarcie wystawy uczestników „Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT” | Eröffnung der Ausstellung der Teilnehmer der „Foto- und Multimedia Akademie lAbyRinT” – koordynator projektu | Projektkoordinator: Michael Kurzwelly, wykładowcy | Vortragende: Tomasz Dobiszewski, Michael Kurzwelly, Anna Panek-Kusz, Karen Stuke, Norbert Wiesneth

 

 

14:30

(Dawna szkoła podstawowa przy Bischofstraße | Ehemalige Grundschule an der Bischofstraße)

 

„Na krawędzi” | „Am Rande” – wystawa Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi | Ausstellung der Staatlichen Hochschule für Film, Fernsehen und Theater in Łódź – kurator | Kurator: Marek Poźniak, autorzy | Autoren: Alicja Bloch, Adrian Gachewicz, Xue Jiang, Julia Klewaniec, Jacek Laube, Natalia Łączyńska, Maria Łukaszewska, Olek Piekarz, Agata Puławska, Filip Szkopiński, Kuba Szkudlarek, Aga Szuścik, Olka Van, Karolina Wojtas

Anna Kędziora – „Earthworks (III)”

 

Elżbieta Kinowska, Marek Poźniak -  „Berlin-Moskwa” | „Berlin-Moskau”

 

Michael Kurzwelly – „Zmanipuluj rzeczywistość albo ona zmanipuluje ciebie” | „Manipuliere die Wirklichkeit, oder sie manipuliert Dich”

 

Julia Kurzewska – „Za kratami” | „Hinter Gittern”

 

„Urząd do Spraw Przodków” | „Das Ahnenamt”, Club Real: Marianne Ramsay–Sonneck, Georg Reinhardt

 

Dagmar Hugk – „Syntheticum maximum”

 

Sibel Kocakaya – „Nurt akcji” | „Aktionsfluss”

 

Detlef Mallwitz – „Światy modelowe – modele świata” | „Modellwelten – Weltmodelle”

 

Tomasz Dobiszewski – „Tracking the sun”

 

Thomas Schliesser  –  „The border with…”

 

Ralf Michna – „Cause it’s home”

 

„Pomiędzy rzeczywistością a fikcją” | „Zwischen Realität und Fiktion” – wystawa studentów i wykładowców Atelier wydziału designu i sztuki Ladislava Sutnara (FDULS) Uniwersytetu Zachodnioczeskiego w Pilznie | Ausstellung von Studenten und Dozenten der Kunst- und Designklasse von Ladislav Sutnar der Universität Pilsen in Tschechien; Studenci | Studenten: Darya Cherna Dzihilevich, Martina Havlová, Tereza Kropáčová, Zuzana Fedorová, Sergey Lelyukh, Wykładowcy | Dozenten: Vojtěch Aubrecht, Štěpán Grygar, Radovan Kodera

 

18:30

(Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK | Słubicer Kulturhaus SMOK)

 

19:15

(Sala kinowa Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus

SMOK)

Wykłady | Vorträge:

Birgit Wudtke – „Czym jest noema fotografii cyfrowej?” | „Was ist das Noema der digitalen Fotografie?”

 

Pavel Rejtar – „Obrazy tworzone fantazją” | „Durch Phantasie erzeugte Bilder”

 

Justyna Kleszcz – „Przechodzenie i przechodzenie PRZEZ” | „Übergang und Übergang DURCH”

 

20:30

Wieczór w klubie Prowincja / Abend im Prowincja Club

 

 

9:30

(Dawne Kino Piast Słubice |  Ehem. Kino PIAST Słubice)

Norbert Wiesneth – „Po drugiej stronie” | „Auf der anderen Seite”

 

10:00

(Collegium Polonicum)

Isabelle Krieg – „Narodzona na nowo, 2017” | „Neu geboren, 2017”

 

Jacek Dziubiński - „Funkcjonalność przestrzeni” | „Funktionalität des Raumes”

 

„Rzeczywiste czy nadprzyrodzone?” | „Real oder übernatürlich?” – kurator | Kurator: Rudolf Němeček, autorzy | Autoren: Monika Šimek Fulková, Jaroslav Malík, Petr Moško, Iva Pavlátová, Rudolf Němeček, Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc

 

11:15

(Bank WBK Słubice)

Jerzy Olek – „Nieme trwanie?” | „Stummes Andauern?”

 

Mirosław Rajkowski – „Selfie”

 

Janusz M. Pawlikowski – „Dlaczego takie fotografie?” | „Weshalb solche Fotografien?”

 

Malwina Karp – „Energia” | „Energie”

 

Paweł Piekarski – „Constans” | „Konstante”

 

12:30

(Sala kinowa Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

filmy | Filme:

Mirosław Rajkowski – „Przestrzeń semantyczna” | „Semantischer Raum”

 

Artur Kondraszenkow – „Lewitacja” | „Schwebe”

 

Asai Nobumichi – „Tatuaż komputerowy” | „Computertattoo”

 

Jerzy Olek i Marek Hamera – „Druga strona” | „Die zweite Seite”

 

13:30

Podsumowanie i zakończenie Festiwalu |

Zusammenfassung und Abschluss des Festivals

(Sala kinowa Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

 

13:45

(Klub Prowincja| Prowincja Club)

 

 

13 X 2017 piątek | Freitag

14 X 2017 sobota | Samstag

15 X 2017 niedziela | Sonntag

13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog