lAbiRynT 2017
13-15 Października Oktober

Akademia Fotografii i Multimediów – lAbiRynT

Fotografie- und Multimediaakademie – lAbiRynT

"Przejścia, przenikania | Übergang, Durchdringung"

Przestrzenne adnotacje

Räumliche Anmerkungen

Exitus

Uczucia i emocje

Gefühle und Emotionen

Zum Raum wird hier die Zeit*

Tu czas staje się przestrzenią*

Po drugiej stronie

Auf der anderen Seite

 

Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog

Uczestnicy warsztatów (autorzy) | Workshopteilnehmer (Autoren):

Oliwia Błażewicz, Michael Clasen, Ole Clasen, Witold Cholewa, Joanna Czyżewska, Mikołaj Czyżewski, Agnieszka Dubacka, Eugenia Drozdowska, Janusz Duszkiewicz, Tomasz Fedyszyn, Tymon Golubski, Samar Henawy, Edyta Hoff mann, Natalia Janczycka, Sławomir Janecki, Gudrun Kissinger, Uta Kurzwelly, Emilia Kusz, Karolina Konczyńska, Patrycja Krzeptowska, Klaudia Kwiecińska, Paweł Lech, Marcel Luzius, Anna Łysiak, Beata Łysiak, Paulina Łyżwińska, Kamil Mirończuk, Dariusz Olechno, Natalia Panecka, Halina Samsonowicz, Thomas Spicker, Aneta Szcześniewicz, Agnieszka Woźna, Karin Zilske

 

koordynator projektu | Projektkoordinator: Michael Kurzwelly

 

wykładowcy | Workshopleiter: Tomasz Dobiszewski, Michael Kurzwelly, Anna Panek-Kusz, Karen Stuke, Norbert Wiesneth

 

miejsce | Ort: Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt

Tomasz Dobiszewski

www.dobiszewski.boo.pl

Tomasz Dobiszewski ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Poznaniu w Pracowni Fotografii Intermedialnej pod kierunkiem Prof. Krzysztofa J. Baranowskiego i Prof. Stefana Wojneckiego. Jest studentem Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Prace w kolekcji Bunkra Sztuki w Krakowie, Palace of the Governors Photo Archives at the New Mexico History Museum (USA), Galerii Sztuki Nowoczesnej Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz w kolekcjach prywatnych.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Interpretacje i reinterpretacje

Tomasz Dobiszewski absolvierte die Kunstakademie in Poznań in dem Studio für Intermediale Fotografie bei Prof.

Krzysztof J. Baranowski und Prof. Stefan Wojnecki. Er ist Student der interdisziplinären Doktorandenstudien an der Kunstakademie Wrocław. Seine Arbeiten befinden sich in den Sammlungen des „Bunkier sztuki“ in Krakau, des Palace of the Governors Photo Archives at the New Mexico History Museum (USA), der Galeria Sztuki Nowoczesnej Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy und in privaten

Sammlungen.

Er ist Stipendiat des Ministeriums für Kultur und Nationalerbe.

 

Interpretationen und Neuinterpretationen

Wraz z nieustannie przyspieszającym rozwojem  mediów elektronicznych rozprzestrzeniają się równolegle systemy służące do śledzenia ludzkiej aktywności, zarówno w przestrzeni wirtualnej, jak i w rzeczywistym świecie. Od eyetrackingu (analiza ruchu gałek ocznych), facereadingu (rozpoznawanie stanów emocjonalnych po mimice twarzy), po śledzenie naszego przemieszczania się w przestrzeni.

 

Tym ostatnim rodzajem inwigilacji chciałbym posłużyć się i twórczo go wykorzystać w warsztatach, które odbędą się w przestrzeni miejskiej Słubic i Frankfurtu.

 

Chciałbym, aby uczestnicy za pomocą swoich smartfonów wyposażonych w GPS i w jedną z darmowych aplikacji do śledzenia aktywności ruchowej, poruszając się po przestrzeni obu miast, stworzyli autorskie rysunki (wykresy) w oparciu o administracyjny układ ulic, preferencje najczęściej uczęszczanych, bądź też ulubionych miejsc.

 

Termin

Sobota do niedziela, 10.‐11.06.2017, 10:00 – 18:00

 

Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek

Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice

 

Parallel zu der sich beschleunigenden Entwicklung elektronischer Medien breiten sich auch Systeme aus, die dazu dienen, unsere menschlichen Aktivitäten zu verfolgen. Das geschieht sowohl in der virtuellen, als auch in der realen Welt. Vom Eyetracking (Analyse der Bewegungen der Augäpfel), Facereadin (Erkennung emotionaler Zustände anhand der Gesichtsmimik), bis hin zur Verfolgung unserer

Bewegungen im Raum.

 

Diese letzte Art des Eingriffs möchte ich benutzen und sie auf schöpferische Weise für unseren Workshop im Stadtraum von Frankfurt‐Słubice einsetzen.

 

Ich möchte, dass die WorkshopteilnehmerInnen mithilfe ihrer eigenen mit GPS ausgestatteten Smartphones und einer kostenlosen App zur Verfolgung unserer Bewegungen individuelle Zeichnungen anhand der administrativen Vorgaben der Straßen anfertigen, auf der Basis der am häufigsten von uns zurückgelegten Wege, oder einer Verknüpfung unserer Lieblingsorte.

 

Termin

Samstag ‐ Sonntag, 10.‐11.06.2017, 10:00 – 18:00

 

Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek

Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice

 

Norbert Wiesneth

www.norbertwiesneth.de

Norbert Wiesneth, urodził się w 1972 r. w Monachium 1972

in München, od 1997 r. mieszka w Berlinie. Studiował sztukę, fotografię i multimedia we Włoszech i w Hiszpanii. Zdobył dyplom na Uniwersytecie Sztuki w Berlinie (opiekun Rebecca Horn) w roku 2000.

 

Liczne wystawy krajowe i międzynarodowe świadczą o jego

aktywności artystycznej, której głównym tematem jest przemieszczanie. Wystawiał swoje prace m.in. w stowarzyszeniach artystycznych: Tiergarten ‐ Berlin, La condition publique ‐ Lille (F), Kunstbureau ‐ Paryż (F), Northern University ‐ Ohio (USA), NCCA ‐ Kaliningrad (RUS),

Galerie C‐Keller ‐ Weimar, The Brno House of Arts ‐‐ Brno

(CZ), Goethe‐Insitut ‐ Mediolan (I) W roku 2007 otrzymał nagrodę w dziedzinie fotografii fundacji Banku IBB w Berlinie.

 

Jest członkiem‐założycielem Galerii Axel Obiger. W roku

2009 został członkiem Niemieckiej Akademii Fotografii. W

roku 2012 założył akademię fotografii PhotoWerkBerlin

 

Norbert Wiesneth, geboren 1972 in München, lebt seit 1997 in Berlin. Er studierte Kunst, Photographie und Multimedia in Italien und Spanien bis er sein Studium an der Universität der Künste in Berlin bei Rebecca Horn im Jahre 2000 abschloss.

 

Zahlreiche Ausstellungen im In‐‐‐ und Ausland belegen seine künstlerischen Aktivitäten, die sich vor allem mit der Veränderung von Orten auseinandersetzen.

Er zeigte seine Arbeiten unter anderem im Kunstverein Tiergarten ‐‐‐ Berlin, La condition publique ‐‐‐ Lille (F), Kunstbureau ‐‐‐ Paris (F), Northern University ‐‐‐ Ohio (US)

NCCA‐‐‐ Kaliningrad (RUS), Galerie C‐‐‐Keller ‐‐‐ Weimar, The Brno House of Arts ‐‐‐ Brno (CZ), Goethe‐‐‐Insitut ‐‐‐

Mailand (I) 2007 erhielt er den IBB‐‐‐Preis für Photographie.

 

Er ist Gründungsmitglied der Galerie Axel Obiger.

2009 wurde er zum Mitglied der Deutschen Fotografischen

Akademie berufen. 2012 gründete er PhotoWerkBerlin.

 

Termin

pierwszy weekend, 24.‐25. czerwca 2017, 10:00‐18:00

drugi weekend, 23.‐24. września 2017, 10:00‐18:00

 

CaféSłubfurt, Lindenstraße 6, 15230 Frankfurt (Oder)

 

Termin

erstes Wochenende, 24.‐25. Juni 2017, 10:00‐18:00

zweites Wochenende, 23.‐24. September 2017,

10:00‐18:00

 

CaféSłubfurt, Lindenstraße 6, 15230 Frankfurt (Oder)

 

Po drugiej stronie

Po drugiej stronie Auf der anderen Seite

Podczas warsztatów wykonane zostaną zdjęcia przestrzeni miejskiej a następnie umieszczone naprzemiennie w obu częściach dwumiasta. Uczestnicy dokonają transformacji przestrzeni publicznej przy pomocy fotografii. Zdjęcia wykonane w jednej dzielnicy, prezentowane będą w drugiej.

Prace prezentowane będą na bilbordach i nadających się do tego ścianach w miejscach publicznych.

 

Technika: Obrazy będą czarno‐białe drukowane laserowo i przymocowane klejem do tapet rozpuszczalnym w wodzie. Po pierwszej fazie warsztatów, w jeden z czerwcowych lub lipcowych weekendów, obrazy będą analizowane, przetwarzane i drukowane. Następnie będą umieszczone w miejscach publicznych podczas październikowego festiwalu lAbiRynt.

 

Harmonogram warsztatów:

 

Pierwszy termin

‐ Prezentacja projektu

‐ Przedstawienie uczestników i prac moderatora

‐ Burza mózgów

‐ Wizyty w terenie i fotografowanie

‐ Analiza fotografii, testy z drukowaniem i montaż na

powierzchniach ścian

‐Po tym wykonanie zdjęć i wydruki testowe

 

Drugi termin

‐ Ostateczny wybór zdjęć

‐ Drukowanie zdjęć

‐ Montowanie na powierzchniach w przestrzeni miejskiej

 

Dieser Workshop bringt Fotos von Stadtlandschaften zurück in die Stadt und macht Realitäten der beiden Ortsteile sichtbar. Dabei geht es darum, dass die Teilnehmer ihre Wahrnehmung der beiden Stadtteile in Fotografien umwandeln und an öffentlichen Orten des jeweils anderen Stadtteils präsentieren. Die Ausstellungsorte sollen Plakatwänden oder ähnlich nutzbare Wände im öffentlichen Raum sein.

 

Die Technik: Die Bilder werden schwarz/weiße Laser Drucke sein, die mit Hilfe von wasserlöslichem Tapetenkleister angebracht werden. Nach der ersten Phase des Workshops an einem Wochenende im Juni/Juli werden die Bilder ausgewertet, bearbeitet und gedruckt. Dann werden sie zum Festival lAbiRynt im Oktober an öffentlichen Orten angebracht.

 

Workshop‐Plan:

 

1. Termin

‐ Projektvorstellung

‐ Vorstellung der Teilnehmer und meiner Arbeit

‐ Ideenfindung

‐ Ortsbegehungen und Fotografieren

‐ Auswertung der Fotografien Tests mit Drucken und

Anbringen auf Wandoberflächen

 

Danach Ausarbeitung der Fotos und Testdrucke

 

2. Termin

‐ Definitive Bildauswahl

‐ Drucken der Fotos

‐ Anbringen auf Flächen im öffentlichen Raum

 

Karen Stuke

www.kronenboden.de

Karen Stuke studierte Visuelle Kommunikation an der FH

Bielefeld und der Akademie Minerva Groningen. 1999 hat

sie in Bielefeld ihr Studium bei Gottfried Jäger und Jürgen

Heinemann abgeschlossen.

 

Seitdem arbeitet sie als Fotokünstlerin und freie Fotografin

für verschiedene Regisseure, Bühnenbildner und Theater.

Das führte sie an die Staatsoper Berlin, Oper der Stadt Köln,

Staatsoper Wien, Opéra Comique Paris, Los Angeles Opera

u.v. a. 2008 gründete sie den eigenen Projektraum

»Kronenboden«, ein Ausstellungs – und Konzertraum in

Berlin mit Schwerpunkt der visuellen und darstellenden

Künste.

Karen Stuke studiowała komunikacje wizualną na uniwersytecie Nauk Stosowanych w Bielefeld i Akademii Minerva w Groningen (NL). W 1999 roku ukończyła studia w Bielefeld (opiek. Gottfried Jäger und Jürgen Heinemann).

 

Od tego czasu pracuje jako artysta fotografik i niezależny fotograf dla reżyserów, scenografów i teatrów. Pracowała dla Staatsoper Berlin, Oper der Stadt Köln, Staatsoper Wiedeń, Opéra Comique w Paryżu, Los Angeles Opera. W roku 2008 stworzyła w Berlinie własną przestrzeń artystyczną „Kronenboden”. Przestrzeń koncertowa i wystawowa, której głównym punktem zainteresowana jest

sztuka wizualna i performance.

 

Terminy

 

Pierwsze spotkanie:

Środa, 05.09.2017, 17:00‐20:00

 

Następne terminy umówimy na miejscu

 

Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek

Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice

 

Termine

 

Erstes Treffen:

Mittwoch, 05.09.2017, 17:00 – 20:00

 

weitere termine werden dann mit den teilnehmern

vereinbart

 

Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek

Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice

 

„ZUM RAUM WIRD HIER DIE ZEIT – TU CZAS STAJE SIĘ PRZESTRZENIĄ“

(Richard Wagner, Parsifal)

 

Dla fotografa teatralnego najważniejsze jest dobre ujęcie konkretnej sceny, jednak Karen Stuke zawsze interesował obraz jako całość. Nagrywa więc całe sekwencje scen na negatywie wykorzystując kamerę otworkową (Camera Obscura).

Ze względu na długi czas naświetlania szczegóły są ledwie rozpoznawalne, ale zamiast tego możemy odkryć tajemnicę ruchu aktorów na scenie. Poszczególne fazy ruchu nakładają

się tworząc spójną całość. Fascynujące połączenie ekspresji artystycznej i fotografii dzięki Camera Obscura, która papierowe pudełko zamienia w nowe miejsce odkrywania sztuki teatralnej.

 

Warsztaty rozpoczną się wprowadzeniem w świat fotografii otworkowej i jej historii. Karen Stuke przedstawi też różne kamery i przykłady prac wykonanych tą techniką. Doświadczenie z aparatem fotograficznym czy w pracy w ciemni nie jest wymagane. Zapowiada się dużo nowych doświadczeń, ponieważ będziemy pracować z kamerą otworkową dla kamery cyfrowej i skupić się bardziej na konstrukcji obrazu niż na technologii. W razie potrzeby, będą dostępne gotowe wzory, ale można też pracować z własnymi obrazami. Warsztat ten jest odpowiedni dla początkujących, jak i doświadczonych fotografów, którzy chcą łamać zasady.

Während Theaterfotografen bei Proben in erster Linie Szenenfotos machen, interessierte Karen Stuke schon immer das ganzheitliche Bild. So belichtet sie kurzerhand ein gesamtes Theaterstück auf einem einzigen Negativ mit einer Camera Obscura.

Einzelheiten sind auf einer solchen Langzeitaufnahme natürlich kaum mehr erkennbar; stattdessen sieht man schleierhaft die Bewegungen der Darsteller auf der Bühne. Es sind Langzeitbeobachtungen, in denen sich die Zeitphasen überlagern und zu einem Gesamteindruck verschmelzen. Die Begeisterung für die beiden künstlerischen Ausdrucksmedien Theater und Fotografie spiegelt sich auch in der Verwendung der Camera Obscura wider, denn die Pappboxen entsprechen formal einer Guckkastenbühne.

 

Begonnen wird der Workshop mit der Einführung in die Lochkamerafotografie sowie deren historische Aspekte. Karen Stuke stellt neben verschiedenen Arbeiten auch diverse Kameras vor. Erfahrung mit Kameras oder Dunkelkammerarbeit ist nicht erforderlich. Es wird eher daraufhin gearbeitet, das wir mit Lochblenden für Digitalkameras arbeiten werden, um und so mehr auf die Bildgestaltung als auf die Technik zu konzentrieren. Bei Bedarf sind auch Kostüme vorhanden, so dass eigene Bilder inszeniert werden können. Dieser Workshop ist sowohl für AnfängerInnen geeignet, als auch für erfahrene FotografInnen, die gerne einmal die Regeln brechen möchten.

 

 

Anna Panek‐Kusz

www.annapanek-kusz.art.pl

Terminy

 

Pierwsze spotkanie:

dla początkujących – poniedziałek 5 czerwca, godz. 17:30

dla zaawansowanych – czwartek 8 czerwca, godz. 17:30

 

Miejsce:

Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek

Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice

 

Inspiriert von dem diesjährigen Leitmotiv des Festivals lAbiRynT „Übergang – Durchdringung“ möchte ich zur Teilnahme an einem Workshop einladen, in dem wir Bereiche der Durchdringung erforschen wollen, Bereiche von Überlagerungen und Transparenz verschiedener Materialien, sowie auch ihre stoffliche Beschaffenheit. Davon wollen wir uns anregen lassen zu fotografischen Illustrationen, zu echten Erzählungen über das Leben, die auf Erfahrungen und Kennenlernen beruhen. Wir können diese Situationen auch eigenständig mit Licht und Schatten inszenieren. An neuen fotografischen Herausforderungen wird es nicht mangeln. Der Workshop findet im Galerieraum, in dem Fotostudio und im Außenraum statt. Ich lade alle herzlich ein, Alter und fotografische Vorkenntnisse spielen keine Rolle. Während des Workshops werden wir Neues lernen, wir werden unsere Erfahrungen austauschen und wir werden kreativ tätig, auf praktische Weise erlangen wir technisches Wissen und fotografisches Denken, das sich in das Bild überträgt.

 

Termine

 

Erstes Treffen:

für Anfänger – Montag, 05. Juni, 17:30

für Fortgeschrittene – Donnerstag, 08. Juni, 17:30

 

Ort:

Galeria Okno/SMOK ‐ Słubicki Miejski Ośrodek

Kultury, ul. 1‐Maja 1, 69‐100 Słubice

 

Przejścia, przenikania

Übergang, Durchdringung

Urodzona w 1975 roku. Magister fotografii – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, wydziału komunikacji

multimedialnej. Na gruncie zawodowym łączy działalność twórczą z prowadzeniem galerii sztuki oraz organizacją wydarzeń artystycznych w tym również o charakterze edukacyjnym. Swoje prace wystawiała w Polsce i za granicą.

Pomysłodawca i koordynator wielu międzynarodowych przedsięwzięć, warsztatów i projektów artystycznych zarówno dla dzieci, dorosłych jak i międzynarodowego grona artystów.

 

Inspirując się hasłem tegorocznego Festiwalu Nowej Sztuki lAbiRynT „Przejścia ‐ przenikania” zapraszam na warsztaty podczas których odkrywać będziemy strefy przenikania, nakładania, transparentności różnych materiałów badając również ich właściwości plastyczne, szukając w nich inspiracji do fotograficznych ilustracji, opowieści tych prawdziwych z życia, opartych na doświadczeniu i poznaniu, jak również samodzielnie wykreowanych, stworzonych światłem i cieniem. Nie zabraknie emocji i nowych fotograficznych wyzwań. Zajęcia odbywać się będą zarówno w przestrzeni galerii, studio fotograficznym, jak również w plenerze. Zapraszam każdego kto chętny, bez względu na wiek i stopień zaawansowania fotograficznego. Podczas warsztatów będziemy się uczyć, wymieniać doświadczenia, tworzyć tak aby stopniowo i w sposób praktyczny pozyskiwać wiedzę techniczną i tą dotyczącą myślenia fotograficznego przekładającego się na obraz.

 

Geboren 1975. Magisterabschluss Fotografie an der Kunstakademie Poznań, am Lehrstuhl für multimediale

Kommunikation. Sie verbindet ihre künstlerische Arbeit mit

der Leitung einer Kunstgalerie und der Organisation von Kunst‐ und Lehrveranstaltungen. Sie stellt ihre Arbeiten im

In‐ und Ausland aus. Ideengeberin und Koordinatorin vieler

internationaler Kunstprojekte für Kinder, Erwachsene und

international arbeitende Künstler.

 

Michael Kurzwelly

www.arttrans.de

studierte Malerei an der Alanus‐Hochschule der Künste in

Alfter bei Bonn (Diplom 1992). Später widmete er sich den

Medien Installation und Performance und vor allem einer Kunst an der Schnittstelle zur Gesellschaft und einer Strategie, die er Wirklichkeitskonstruktion nennt. Bekannte

Projekte sind "die weisse zone", "Słubfurt" und "Nowa Amerika". Seit 2004 hat er einen Lehrauftrag an der Europa

Universität Viadrina und leitet immer wieder Workshops für

Jung und Alt.

Einjähriges Arbeitsstipendium der Stiftung Kunstfonds, 2009

 

Exitus

Śmierć i narodzenie są największymi tajemnicami naszego życia. Dokąd zmierzamy? Dlaczego jesteśmy znaleźć żadnej zadowalającej odpowiedzi.

 

Jak co roku warsztaty skierowane są do uczestników, którzy chcą realizować swoje pomysły poprzez wybrane przez siebie środki artystyczne.

 

Po wprowadzeniu do tematu, będziemy spotykać się regularnie i dyskutować o postępach w naszej pracy.

 

Podsumowaniem warsztatów będzie kuratorska wspólna wystawa prac podczas festiwalu lAbiRynT w pomieszczeniach Volkshochschule we Frankfurcie nad Odrą.

 

Studiował malarstwo na Wyższej Szkole Sztuk Alanusa w Alfter k. Bonn (zdobywając dyplom w 1992 roku). Poświęcił

się następnie artystycznym mediom instalacja i performance, a przede wszystkim zagadnieniom z pogranicza sztuki i społeczeństwa oraz opracowaniu strategii działania nazywanej przez niego Konstrukcją rzeczywistości. Do jego najbardziej rozpoznawalnych projektów zaliczają się „Biała strefa”, „Słubfurt” oraz „Nowa

Amerika”. Od 2004 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Regularnie organizuje

różnorodne warsztaty skierowane do wszystkich pokoleń.

Roczne stypendium artystyczne Fundacji Kunstfonds, 2009

 

Exitus

Tod und Geburt sind die größten Geheimnisse unseres Lebens. Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Warum sind wir hier? Das sind Fragen, auf die es keine zufriedenstellenden Antworten gibt.

 

Wie jedes Jahr richtet sich der Workshop an TeilnehmerInnen, die gerne selbständig mit von ihnen selbst gewählten künstlerischen Mitteln arbeiten möchten.

 

Nach einer Einführung treffen wir uns in regelmäßigen Abständen, um über das Workshopthema und den aktuellen Stand der Teilnehmerbeiträge zu diskutieren.

 

Den Abschluss bildet eine gemeinsam getroffene kuratorische Auswahl entstandener Arbeiten, die wir zum Festival lAbiRynT in der Volkshochschule installieren.

 

Terminy

 

Pierwsze spotkanie:

 

Środa, 14.06.2017, 18:00

Na dalsze terminy, umówimy się na miejscu

 

miejsce:

CaféSłubfurt, Lindenstraße 6, 15230 Frankfurt (Oder)

 

Termine

 

Erstes Treffen:

 

Mittwoch, 14.06.2017, 18:00

weitere termine werden dann mit den teilnehmern

vereinbart

 

ort:

CaféSłubfurt, Lindenstraße 6, 15230 Frankfurt (Oder)