Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Pejzaże warstwowe
Geschichtete Landschaften
Layered landscapes

Autor | artist: Daisuke Iwamoto (1979)
miejsce | Ort | place: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Prace Daitsuke Iwamoto są inspirowane tradycyjnym japońskim malarstwem, charakteryzującym się dużą ilością pustego miejsca i zniekształconą perspektywą. Artysta posługuje się fotografią, medium odzwierciedlającym rzeczywistość, lecz w dwóch wymiarach. W Japonii, skąd pochodzi, uważa się, że u nich inaczej postrzegają przestrzeń niż na Zachodzie. Sięgając po najbardziej realistyczne medium fotografii, artysta przedstawia pejzaże, posługując się typowo japońskim sposobem postrzegania przestrzeni. Jego prace to fotograficzne reprodukcje dzieł malarskich należących do skarbów narodowych Japonii.

Daitsuke Iwamotos Werke sind von traditionellen japanischen Gemälden inspiriert, die viel leeren Raum verwenden und eine verzerrte Perspektive aufweisen. Der Künstler verwendet die Fotografie, ein Medium, das die Realität widerspiegelt, aber in zweidimensionaler Form. In Japan, wo er herkommt, gibt es die Vorstellung, dass die Japaner den Raum anders wahrnehmen als die Menschen im Westen. Mit dem realistischsten Medium, der Fotografie, fängt er Landschaften in dieser typisch japanischen Art der Raumwahrnehmung ein. Seine Werke sind fotografische Reproduktionen von Gemälden aus japanischen Nationalschätzen.

Daitsuke Iwamoto’s works are inspired by traditional Japanese paintings that use a lot of blank space and have a distorted perspective. The artist uses photography, a medium that reflects reality, but in a two-dimensional form. In Japan, where he comes from, there is a notion that the Japanese perceive space differently than people in the West. Using the most realistic medium of photography, he captures landscapes in this typically Japanese way of perceiving space. His works are photographic reproductions of paintings of Japanese national treasures..

Pejzaż warstwowy – kwiaty wiśni
Mehrschichtige Landschaft – Kirschblüte
Layered landscape–Cherry Blossom

Pejzaż warstwowy – kwiaty śliwy
Mehrschichtige Landschaft – Pflaumenblüten
Layered Landscape–Plum Blossoms

Pejzaż warstwowy – drzewa w śniegu
Mehrschichtige Landschaft – Bäume im Schnee
Layered landscape–Trees in the Snow

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de