Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Okolica i teren
Gegend und Gelände
Area and Terrain

Autor | artist: Henrik Jacob (1972)
miejsce | Ort | place: Kukuryku, Große Scharrnstraße 20A, Frankfurt (Oder))

 

Sztuka Henrika Jacoba jest żartobliwa i multimedialna. Berliński artysta bazuje na dziwnych porównaniach systemów, rysuje i lepi z modeliny oraz tworzy instalacje przechodzące z 2D do 3D. Używając czarno-białej modeliny, tworzy fragmenty obrazu w trójwymiarze i w ten sposób przenosi je do rzeczywistej przestrzeni. Jednocześnie jego prace są interwencjami w przestrzeni bawiącymi się perspektywą, detalami obrazu i oczekiwaniami widza. Również w swoich akcjach ulicznych i koncepcjach wystaw Henrik Jacob pracuje w zabawny sposób z porównaniami systemów angażując przy tym publiczność. Pozwala na planowanie i projektowanie swoich wystaw przez eksperta feng shui lub przygotowuje choreografię baletową z nieużywanych już wozów strażackich. W trakcie pandemii w 2020 r. przygotował pełnowymiarową kartonową replikę samochodu policyjnego, która – wypełniona balonami z helem – dosłownie uniosła się w powietrzu. Również podczas festiwalu lAbiRynT 2023 w multimedialny i niekonwencjonalny sposób autor zmierzy się z warunkami panującymi w miejscu wystawy. Jego artystycznej interwencji towarzyszyć będzie plastelinowa dyskoteka.

Die Kunst von Henrik Jacob ist humorvoll und multimedial. Der Berliner Künstler arbeitet mit schrägen Systemvergleichen, zeichnet und knetet und erschafft Rauminstallationen zwischen 2D und 3D. Mit schwarz-weisser Modelliermasse überknetet er Bildausschnitte ins Dreidimensionale und holt sie so in den realen Raum zurück. Zugleich sind seine Arbeiten Interventionen im Raum, spielen mit Perspektiven, Bildausschnitten und den Erwartungen des Betrachters. Auch in seinen Strassenaktionen und Ausstellungskonzeptionen arbeitet Henrik Jacob in humorvoller Weise mit Systemvergleichen und unter Einbeziehung des Publikums. Er lässt seine Ausstellungen von einer Feng Shui- Expertin planen und gestalten oder choreografiert ausrangierte Feuerwehrautos zu einem Feuerwehrautoballett. Während des Corona- Lockdowns 2020 ließ er ein – in Originalgrösse aus Pappe nachgebautes – Polizeiauto an Heliumballons buchstäblich in die Luft gehen. Auch beim Festival lAbiRynT 2023 wird er sich multimedial und subversiv mit den Bedingungenen des Ausstellungsortes auseinandersetzen. Begleitet wird seine künstlerische Intervention von einer Knetplattendisco.

Henrik Jacob’s art is humorous and multimedia. The Berlin artist works with strange systemic comparisons, draws, makes plasticine models and creates spatial installations that go from 2D to 3D. Using black and white modelling clay, he makes sections of an image in three dimensions, and thus transfers them into real space. At the same time, his works are interventions in space, playing with perspective, image details and the expectations of the viewer. In his street actions and exhibition concepts, Henrik Jacob also works playfully with systemic comparisons while involving the audience. He allows a feng shui expert to plan and design his exhibitions or prepares a choreographed ballet from fire engines that are no longer in use. During the Corona lockdown in 2020, he made a full-size cardboard replica of a police car, which– filled with helium balloons–literally floated in the air. At the lAbiRynT 2023 festival, the artist will confront the conditions of the exhibition site in a multimedia and unconventional way. His artistic intervention will be accompanied by a plasticine disco.

Henrik Jacob, On / Off, plastelina na szybie okiennej, rafineria ropy naftowej PCK Schwedt, 2022
Henrik Jacob, On / Off, Knete auf Fensterscheibe, Erdölraffinerie PCK Schwedt, 2022
Henrik Jacob, On / Off, plasticine on a window pane, PCK Schwedt oil refinery, 2022

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de