Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Ładne? Proste!
Nett? Einfach!
Nice? Simple!

Autor | artist: Cezary Hładki (1972)
miejsce | Ort | place: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Jeżeli gdzieś byliśmy w tłoku, to w wagonie metra w Japonii. Koło Ani siedział pan, niewiele młodszy ode mnie. Wstał, podszedł do mnie i po angielsku powiedział: Proszę pana, na pewno woli pan siedzieć koło swojej żony, to może się zamienimy miejscami? Ładne? Proste!

Jerzy Olek

 

Sprawdziłem definicję filmu dokumentalnego. Sprawdziłem też definicję instalacji. Nadal nie wiem, czym jest praca, którą wykonałem. Za to wiem, że żadna z definicji nie wspomina o emocjach. Tych, które mój widz doświadcza. Tych, dla których każdą z prac robię. Tych, co wydają się, że przeminęły, a jednak zostają na zawsze.

Wenn wir irgendwo eingepfercht waren, dann in einer U-Bahn in Japan. Neben Annie saß ein Herr, der nicht viel jünger war als ich. Er stand auf, kam zu mir herüber und sagte auf Englisch: ‚Sir, ich bin sicher, Sie würden lieber neben Ihrer Frau sitzen, warum tauschen wir nicht die Plätze? Ist das nicht nett? Und ganz einfach!

 

Jerzy Olek

 

Ich habe die Definition des Begriffs „Dokumentarfilm“ überprüft. Ich habe auch die Definition von Installation überprüft. Ich weiß immer noch nicht, was das Werk ist, das ich gemacht habe. Was ich weiß, ist, dass in keiner der Definitionen Emotionen erwähnt werden. Die, die mein Betrachter erlebt. Diejenigen, für die ich jedes Werk mache. Diejenigen, die vergangen zu sein scheinen und doch für immer bleiben.

If we were crowded anywhere, it was on the underground train in Japan. A gentleman, not much younger than me, was sitting next to Anna. He stood up, came over to me and said in English: Sir, wouldn’t you rather sit next to your wife? So let us swap out seats. Isn’t it nice? And simple!

Jerzy Olek

 

I checked the definition of a “documentary”. I also checked the definition of an
“installation”. Bit I still don’t know how to
qualify the work I have made. Instead,
I know that none of the above definitions
mention emotions. The ones that my
viewer experiences. The ones which lie
behind the reason why I make every one
of my works. The ones that seem to have
passed and yet remain forever.

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de