Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Ilma II

Autor | artist: Anna Lindkvist (1967)
miejsce | Ort | place: Kleist Forum, Platz der Einheit 1, Frankfurt (O)

Transformacja to kluczowy element instalacji dźwiękowych szwedzkiej artystki Anny Lindkvist. W pracy Ilma II skompresowane powietrze wyzwala reakcję łańcuchową, a w wyniku procesów fizycznych i elektronicznych powstaje dźwięk. Instalacja pokazywana na wystawie jest sama w sobie skomplikowanym przedsięwzięciem inżynieryjnym, również wizualnym, zadziwiającym w transformacyjnym tańcu z żywiołami, w reżyserii i choreografii artystki. Wytwarzane dźwięki są jednocześnie przypadkowe, jak i kontrolowane, i zależne od sytuacji, przestrzeni oraz czasu. A ponadto, tak, tytułowe słowo „ilma” w języku fińskim oznacza powietrze lub pogodę.

Transformation ist ein Schlüsselelement in den Klanginstallationen der schwedischen Klangkünstlerin Anna Lindkvist. In dem Stück Ilma II wird eine Kettenreaktion durch Druckluft ausgelöst und durch physikalische und elektronische Prozesse in ein Klangwerk umgewandelt. Lindkvists aktuelle Installation ist ebenfalls ein komplexes technisches Werk, das sowohl visuell als auch im Hinblick auf seinen transformativen Tanz mit Elementen, die von der Künstlerin choreografiert und geleitet werden, verblüffend ist. Die erzeugten Klänge sind gleichzeitig zufällig und kontrolliert, je nach Situation, Raum und Zeit. Und ja, das Titelwort „Ilma“ bedeutet in der finnischen Sprache Luft oder Wetter.

“Transformation is a key element in Swedish sound artist Anna Lindkvist´s sound installations. In the piece Ilma II a chain reaction is triggered by compressed air, and through physical and electronical processes converted into a sound work. Lindkvist´s current installation is in itself also a complex piece of engineering, both visual and mind boggling in its transformative dance with elements, choreographed and directed by the artist. The sounds produced are both random and controlled at the same time, depending on the situation, space and time. And yes, the title word “ilma” means air or weather in the Finnish language.

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de