Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Hymn VdBK2022
VdBK2022 Hymne
VdBK2022 Anthem

Autorki | Autorinnen | artists: Gisela Weimann (1943), Ellen Hünigen (1965)
miejsce | Ort | place: Kleist Forum, Platz der Einheit 1, Frankfurt (O)

„Założone w1867 r. Stowarzyszenie Berlińskich Artystek (VdBK) jest najstarszym i najbardziej renomowanym stowarzyszeniem niemieckojęzycznych artystek na świecie. Stowarzyszenie posiada ogromne zasługi. W związku z tym, że kobiety nie były przyjmowane na akademie sztuki i niewiele z nich miało dostęp do regularnego rynku sztuki, stowarzyszenie oferowało:
• regularne wystawy
• szkołę rysunku i malarstwa na poziomie akademickim (od 1868 r.)
• fundusz pożyczkowy i pomocowy (od 1868 r.)
• fundusz emerytalny (od 1884 r.).”
Cytat: www.vdbk1867.de/geschichte

27 podpisów moich koleżanek z VdBK1867 zainspirowało mnie do napisania hymnu na ich cześć oraz na cześć naszego bogatego w tradycje stowarzyszenia. Na podstawie odręcznego pisma koleżanek, wczuwając się we wzloty i upadki ich życia, opracowałam szkic na pięciolinii papieru nutowego i wysłałam go kompozytorce i piosenkarce Ellen Hünigen do swobodnej interpretacji. Niczym grafolog, dała się ona zainspirować różnorodnymi, pełnymi wzlotów i upadków dramatycznymi zmianami w piśmie, ornamentami i bujnymi lub też bardzo prostymi liniami. W ten sposób udało jej się stworzyć muzyczne alter ego artystek. Przeniesione na długie pasma tkanin, pismo odręczne i nuty krótkich piosenek przekształcają się w partyturę, a osoby noszące tak stworzone kreacje stają się żywymi nutami.

“Founded in 1867, the Association of Berlin Women Artists is the oldest and most renowned association of of artistically active women in the Germanspeaking world. Its merits are comprehensive. At the time when women were not admitted to art academies and few found access to the regular art market, it offered:
• regular exhibitions
• a drawing and painting school at academic level (from 1868)
• a loan and support fund (from 1868)
• a pension and retirement fund (from 1884).”
quoted from: www.vdbk1867.de/geschichte/

27 signatures of my fellow artists in the VdBK1867 inspired me to the idea of a song of praise to them and our traditional association. From their individual handwritings, fathoming the ups and downs of life, I developed a draft on the 5 lines of sheet music and sent it to the composer and singer Ellen Hünigen for free interpretation. Like a graphologist, she was stimulated by the varied, dra – matic ups and downs of the typefaces, the sweeping lines, ornaments and straightline gradients to create the musical alter egos of the artists. Assembled and printed on lengths of fabric, the handwritings and the notes of the little songs were trans – formed into a score, and the wearer of the robe made from it is changed into a living sheet of music.

“Transformation is a key element in Swedish sound artist Anna Lindkvist´s sound installations. In the piece Ilma II a chain reaction is triggered by compressed air, and through physical and electronical processes converted into a sound work. Lindkvist´s current installation is in itself also a complex piece of engineering, both visual and mind boggling in its transformative dance with elements, choreographed and directed by the artist. The sounds produced are both random and controlled at the same time, depending on the situation, space and time. And yes, the title word “ilma” means air or weather in the Finnish language.

Ellen Hünigen: kompozycja, śpiew, performance
Ellen Hünigen: Komposition, Gesang, Performance
Ellen Hünigen: composition, singing, performance

Gisela Weimann: pomysł, koncepcja, project wizualny, wykonanie
Gisela Weimann: Idee, Konzept, visuelle Gestaltung, Performance
Gisela Weimann: idea, concept, visual design, performance

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de