lAbiRynT 2015
katalog 15:15 inauguracja festiwalu lAbiRynT | Eröffnung des 14. lAbiRynT Festivals (Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK) 15:45 otwarcie wystawy „W trakcie” | Eröffnung der Ausstellung „Im Verlauf” – kurator | Kurator: Jerzy Olek, autorzy | Autoren: Zsolt Gyenes, John Held Jr., Leszek Maluga, Koji Morioka, Hiroko Maya Okahashi, Jürgen Olbrich, Jerzy Olek, Antoni Porczak, Berty Skuber, Zdenék Stuchlik, Riwan Tromeur (Galeria „Okno” | Galerie „Okno” im Słubicer Kulturhaus SMOK) 16:30 Ute Hoffritz – „Naczynia czasu” | „Zeitgefäße” (Pracownia plastyczna SMOK | Kunstatelier im SMOK) 16:45 „1/125” – kurator | Kurator: Agnieszka Talaśka, autorzy | Autoren: Katarzyna Bojko-Szymczewska, Krzysztof Grygiel, Adam Juszkiewicz, Kinga Klorek, Joanna Kozera, Magda Kuca, Weronika Markiewicz, Daria Mielcarzewicz, Michał Paź, Zofia Puszcz, Mikołaj Sitkiewicz, Agnieszka Talaśka (Sala taneczna na II p. SMOK | Tanzsaal im 2. Stock des SMOK) 17:00 Grzegorz Przyborek – „Powrót Golema” | „Die Rückkehr des Golem” (Galeria Mała | Kleine Galerie im SMOK) 17:15 Jiři Hanke – „Widoki z okna” | „Blicke aus dem Fenster” (Foyer SMOK | Foyer des SMOK) 17:30 promocja książki Jerzego Olka „Zobaczyć idealne, czyli bezkresy kresek” | „Das Ideal sehen, also die Grenzenlosigkeiten der Striche” wykłady | Vorträge: Antoni Porczak – „Dwa paradygmaty sztuki” | „Zwei Paradigmen der Kunst” Leszek Maluga – „Porządki chwilowe” | „Temporäre Ordnungen” Grzegorz Sztabiński – „Sztuka a świat dyskursów” | „Das Verhältnis der Kunst zum öffentlichen Diskurs” (Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK) 19:15 filmy | Filme: Berty Skuber – „Epicykle” | „Epizyklen” Hiroko Maya – „Przed i po Photoshopie” | „Photoshop - Vorher nachher” Hiroko Maya – „Moda na przeźroczach” | „Mode auf Dias” Magda Matwiejew – „Talia osy” | „Wespentaille” Magda Matwiejew – „Morphette” (Sala kameralna Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK | Kleiner Saal im Słubicer Kulturhaus SMOK) 10:00 Przejście do Frankfurtu nad Odrą | Spaziergang nach Frankfurt (Oder) 10:30-11:15 Adam Czerneńko – „Fałszywe przestrzenie” | „Falsche - Räume” Anna Panek-Kusz – „Ławeczka”| „Bänkchen“ Wojciech Skowron – „Przypadki nieobserwowane” | „Unbeobachtete Vorkommnisse” Thomas Hellinger – „Fragmentacja przestrzeni” | „Der fragmentierte Raum” Pustostan przy ulicy Rosa Luxemburg 43 Frankfurt nad Odrą | Leerstehende Räumlichkeiten an der Rosa-Luxemburg-Str. 43 in Frankfurt/Oder 11:20-11:55 Tobias Stengel – „Plasty czne strategie i pomysły” | „Plastische Strategien und Konzepte” i studenci ASP w Dreźnie | und Studenten der HfBK Dresden: Leopold Dietrich, Thorid Garbe, Ardette Hansen, Susanne Hilsenbeck, Anna Kröger, Eva Radt, Susi Schwichtenberg, Julia Styrie Mykola Dzhychka – „Immunitet dla arty sty ” | „Immunität für einen Künstler“ Ute Lindner – „Pentimenti” Pustostan przy ulicy Rosa Luxemburg 43 Frankfurt nad Odrą | Leerstehende Räumlichkeiten an der Rosa-Luxemburg-Str. 43 in Frankfurt/Oder 12:05-12:40 Grzegorz Sztabiński – „Pismo natury: transcendencja 2” | „Handschrift der Natur: Transzendenz 2” „Widzieć siebie” | „Sich selbst sehen” kurator | Kurator: Jerzy Olek; wystawa studentów SWPS Uniwersytetu Humanisty cznospołecznego we Wrocławiu | Ausstellung von Studenten der Breslauer Universität für Human- und Gesellschaft swissenschaften Krzysztof Polkowski – „Przybliżenia” | „Annäherungen” Pustostan przy ul. Karl-Marx-Straße 179 | Leerstehende Räumlichkeiten an der Karl-Marx-Straße 179 13:00 Justy na Miklasiewicz – „Quadrillage” Tomasz Fedyszyn – „Obrazy ty mczasowe” | „Temporäre Bilder” Stary warsztat samochodowy | ehem. Kfz-Werkstatt 14:00 Lunch | Mittagessen 15:15 „Rezonans – zatrzymanie się czy spotkanie?” | „Resonanz - aufhalten oder treffen?” – kurator | Kurator: Rudolf Němeček; autorzy | Autoren: Petr Balíček, Jiři Hanke, Jiřina Hankeová, Jaroslav Malík, Petr Moško, Rudolf Němeček, Iva Pavlátová, Pavel Rejtar, Zdeněk Stuchlík, Petr Šulc (Universytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt) 16:00 otwarcie wystawy uczestników „Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT” | Eröffnung der Ausstellung der Teilnehmer der „Foto- und Multimedia Akademie lAbyRinT”, koordynator projektu | Projektkoordinator: Michael Kurzwelly, wykładowcy | Vortragende: Dawid Gębala, Paweł Kula, Michael Kurzwelly, Ute Lindner, Anna Panek-Kusz, Claudia Tröger (Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt) 16:45 filmy | Filme: Katharina Groß – „Ziemia” | „Ground” Holger Wendland – „Chcę z powrotem moje futro” I „Ich will mein Fell zurück” Stephen Malinowski – „MAM: Toccata i fuga d-moll Bacha, Fantazja improptu i Nokturn H-dur Chopina” | „MAM: Toccata und Fuge in D-Moll von Bach, Fantasie Impromptu und Nocturne in H-Dur von Chopin” (Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie | Volkshochschule Frankfurt) 19:30 Dawid Gębala – recital (Słubicki Miejski Ośrodek kultury SMOK | Kulturhaus im SMOK) 10:00 wyjazd autobusu – ul. Piłsudskiego 14 przy akademikach | Abfahrt des Busses um 10:00 Uhr - Straße ul. Piłsudskiego 14 am Studentenwohnheim 10:45-11:45 Paweł Janczaruk – „Kalendarz Zofii” | „Sophies Kalender” Marek Poźniak – „Take it slow” Paweł Kula – „Fotografia do zapamiętania” | „Fotografie zum Merken” Akcent muzyczny | Musikalischer Akzent Dolina Uradu | Tal bei Urad) 11:45 wyjazd autobusu w kierunku Słubic | Abahrt des Busses in Richtung Slubice 12:15 Piotr Paraniak – „Ring” | „Kreis” Foyer Collegium Polonicum | Foyer des Collegium Polonicum 12:30 Zbigniew Muziewicz – „Nieodgadnione” | „Das Nicht-Erratene” (Sala kameralna Collegium Polonicum | Kammersaal des Collegium Polonicum) 12:45 wykłady | Vorträge: Paweł Kula – „Słońce jest otworem, przez który wpada światło” | „Die Sonne ist eine Öffnung, durch die Licht hereinfällt” Hubert Trammer – „Życie składa się z sytuacji tymczasowych” | „Das Leben setzt sich aus vorläufigen Situationen zusammen” (Mała aula Collegium Polonicum | Kleine Aula im Collegium Polonicum) 13:30 Zakończenie festiwalu | Festivalabschluss 23 X 2015 piątek | Freitag 24 X 2015 sobota | Samstag 25 X 2015 niedziela | Sonntag