lAbiRynT 2015
katalog
Akademia Fotografii i Multimediów – lAbiRynT Fotografi e- und Multimediaakademie – lAbiRynT

Koordynator projektu | Projektkoordinator: Michael Kurzwelly

Wykładowcy | Workshopleiter: Dawid Gębala, Paweł Kula, Michael Kurzwelly, Ute Lindner, Anna Panek-Kusz

Stany chwilowe Temporäre Zustände
Słońce jest otworem... Die Sonne ist eine Öffnung...
WWWWRRRROOOooo...
Odkrywanie miasta... Die Stadt erkunden mittels...
Inspirujący moment Moment der Inspiration
Uczestnicy warsztatów (autorzy) | Workshopteilnehmer (Autoren): Jakub Anioł, Amelka Baherycz, Joanna Beś, Wiktor Białowicz, Zuzia Bielak, Aleksander Bojarski, Linda Brülkmann, Caner Büber, Witold Cholewa, Michael Clasen, Joanna Czyżewska, Mikołaj Czyżewski, Joanna Derenkowa, Dominik Dubacki, Julian Dudkiewicz, Janusz Duszkiewicz, Peter Dynow, Magdalena Fankowska, Jacek Fedyszyn, Tomasz Fedyszyn, Krysty na Filmanowicz, Arne Friedrich, Katarzyna Gawda, Jens Goldbeck, Anna Grudzień, Joel Gwitz, Vivien Harder, Jahris Hoppenrath, Katarzyna Horoszkiewicz, Lena Hubło, Natalia Janczycka, Krysty na Jaroszka, Emilka Karbownik, Maik Kernspecht, Gudrun Kissinger, Niklas Klein, Marty na Kochinke, Karolina Konczyńska, Oliwier Komejszo, Ewa Kowulyc, Gabriele Kray, Anita Kukiel, Aneta Kulice, Uta Kurzwelly, Emilia Kusz, Donata Łajto, Filip Lalko, Artur Łazkowski, Leroy Lebuser, Paweł Lech, Maurice Liebenow, Iris Linder, Julia Lomecka, Edyta Michalska, Tomasz Mila, Paweł Mojsiejewicz, Zuzia Morgiewicz, Jakub Nickurok, Danuta Nowak, Tien Nyguen, Dariusz Olechno, Iga Olender, Finley Ott o, Roman Ostrowski, Gabrysia Pawlik, Bolesław Podarczyk, Wojtek Prela, Lena Prokop, Oksana Pysiak, Dorota Rutka, Maciek Ryś, Halina Samsonowicz, Alexander Schmidt, Mirijam Schön, Konrad Schulz, Cyprian Sobczak, Maja Siubiak, Irena Szczecińska, Zofi a Szczerbo, Aneta Szczesniewicz, Ksawery Skubisz, Emilia Teumner, Lena Thiede, Claudia Tröger, Finn Urban, Virginia Witt , Aneta Wojenska, Kacper Zając, Justy na Zapiec, Marta Zaporowska, Andrzej Zarywski, Karin Zilske
Kilka słów do „stanu chwilowego“ Akademii Fotografi i i Multimediów Ein paar Worte zum „temporären Zustand“ der Foto- und Multimedia Akademie

Już po raz piąty przy współpracy z Festiwalem Nowej Sztuki „lAbiRynT” odbyły się towarzyszące wydarzeniu warsztaty dla mieszkańców dwumiasta Słubice-Frankfurt.

 

Jak co roku do udziału w akademii zaprosiliśmy zainteresowanych w wieku od 16 do 99 lat, by każdy z nich mógł pogłębić swoją wiedzę i poznać nowe wymiary sztuki.

 

Tradycyjnie też przygotowano ofertę skierowaną zarówno do początkujących, zaawansowanych, jak i do artystów.

 

Wielu uczestników przewinęło się przez różnorodne warsztaty akademii w ciągu tych kilku lat i są między nimi tacy, którzy zaczynali jako amatorzy, a dziś wypracowali już sobie własną pozycję artystyczną i tworzą samodzielnie. Postrzegam to jako ogromny sukces naszej Akademii Fotografi i i Multimediów, której głównym celem jest pobudzanie artystycznego potencjału mieszkańców Słubic i Frankfurtu.

 

 

Michael Kurzwelly

 

Bereits zum fünft en Mal gab es in Zusammenarbeit mit dem Foto- und Multimedia Festival „lAbiRynT” ein begleitendes Workshopprogramm fur Bürgerinnen und Bürger

unserer Doppelstadt Frankfurt-Słubice.

 

Wie jedes Jahr haben wir Interessierte zwischen 16 und 99 Jahren eingeladen, an unserer Akademie teilzunehmen, ihre Kenntnisse zu vertiefen und neue Dimensionen von Kunst kennen zu lernen.

 

Wie jedes Jahr gab es Angebote für Anfänger, Fortgeschrittene und Künstler.

 

Viele TeilnehmerInnen haben jedes Jahr an verschiedenen Workshops teilgenommen und es gibt einige, die als Anfänger begannen und sich heute bereits eigene künstlerische Positionen erarbeitet haben und selbständig künstlerisch arbeiten. Ich betrachte das als großen Erfolg für

unsere Foto- und Multimedia Akademie, die ihre Hauptaufgabe darin sieht, die künstlerischen Potenziale aus den Menschen in Frankfurt und Słubice herauszukitzeln.

 

 

Michael Kurzwelly

 

Organizatorem Akademii Fotografi i Multimediów lAbiRynT jest Stowarzyszenie Słubfurt wspólnie z Galerią OKNO Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury. Ponadto ważnym partnerem przy realizacji projektu jest Uniwersytet Ludowy we Frankfurcie nad Odrą. Projekt został sfi nansowany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz miasto Frankfurt nad Odrą.

 

Veranstalter der Fotografi e- und Multimediaakademie lAbiRynT ist der Verein Słubfurt gemeinsam mit der Galerie OKNO des Städtischen Kulturzentrums Słubice SMOK. Darüber hinaus ist die Volkshochschule Frankfurt (Oder) ein wichtiger Partner bei der Umsetzung des Projektes. Das Projekt wird von der Stift ung für Deutsch-Polnische Zusammenarbeit und der Stadt Frankfurt/Oder fi nanziert.