lAbiRynT 2015
katalog
Widzieć siebie Sich selbst sehen

kurator | Kurator: Jerzy Olek; wystawa studentów SWPS Uniwersytetu Humanisty cznospołecznego we Wrocławiu | Ausstellung von Studenten der Breslauer Universität für Human- und Gesellschaft swissenschaften

 

miejsce | Ort: Pustostan przy ul. Karl-Marx-Straße 179 | Leerstehende Räumlichkeiten an

der Karl-Marx-Straße 179

 

autorzy | Autoren: Mateusz Balasa, Klaudia Bałuniak, Magdalena Brzana, Maciej Buła, Brygida Czartoryska, Adriana Czerkawska, Bartosz Czernik, Filip Duch, Paweł Falenta, Marta Fatt ori-Wereszczyńska, Anna Głuszczyńska, Mirosława Godowska, Monika Godyń, Adrian Gunia, Patryk Ilnicki, Daniel Janiczek, Wojciech Januszewski, Maria Jarmużek, Róża Jawor, Piotr Jedwabny, Jacek Kachel, Klaudia Kachel, Patryk Kacperczyk, Krystian Kieliszek, Monika Kobeszko, Łukasz Kopalko, Wiktoria Kozber,

Angelika Lachowicz-Wołoszyn, Jakub Lorek, Zuzanna Łukawska, Gracjan Majchrzak, Magdalena Marcukiewicz, Grzegorz Markowicz, Marty na Młynarczyk, Marty na Nowak,

Piotr Odrowąż, Natalia Olejnik, Magdalena Ostaszewska, Paweł Ostrek, Szymon Ożga, Kamil Paciepnik, Patryk Peas, Urszula Pietras, Michał Porada, Grzegorz Potaczek, Katarzyna Prus-Mierzwińska, Szymon Przepiórka, Marta Rośniak, Michał Rychter, Mateusz Ryzner, Anna Stachów, Bartosz Szewczyk, Małgorzata Szwajkiewicz, Anita Szyszka, Mariusz Świderski, Anna Udała, Jan Węcławik, Jakub Węgliński, Karolina Wróblewska, Dominika Wyspiańska, Patryk Zabielski, Szymon Zasuwa, Karol Zawadzki,

Elżbieta Zuchowicz

 

Widzieć siebie to wystawa studentów Instytutu Grafi kiUniwersytetu SWPS we Wrocławiu, w której skład wchodzi ponad 60 prac powstałych pod okiem profesora Jerzego Olka. Każda z nich stanowi efekt prywatnej refl eksji autora nad swoją osobą. Niektórzy dostrzegają siebie w przedmiotach codziennego użytku, takich jak buty, okulary lub zestaw ołówków, dla innych to zabawa kształtami, kolorami czy kompozycją. Czasem prace nawiązują do sytuacji rodzinnych, problemów z przebaczaniem czy samotnością. Z jednej strony prezentują autora jako tego, który godzi się ze swoim losem, z drugiej jako pana swojego życia. Często mowa jest o poszukiwaniu, zmianach w życiu, ale także o powrotach do przeszłości. Pojawiają się symbole, postacie fantastyczne, przyroda, wizerunki krewnych, wspomnienia z podróży...

 

Tak wiele rozwiązań, a przecież uważa się, że najtrudniej jest artystom pokazać właśnie to, jak postrzegają siebie samych.

 

 

 

Anna Udała

 

Sich selbst sehen ist eine Ausstellung von Studierenden des Grafi kinstituts der Hochschule für Soziale Psychologie in Breslau, die aus über 60 unter der Aufsicht von Jerzy Olek entstandenen Werken besteht. Jedes davon repräsentiert das Ergebnis einer privaten Auseinandersetzung des jeweiligen Autors mit seiner eigenen Person. Einige von ihnen erblicken sich in Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs, wie in Schuhen, Brillen, einem Satz Bleistift e, für andere ist es ein Spiel mit Formen, Farben sowie Kompositionen. Manchmal lehnen sich die Arbeiten an familiäre Situationen an, Probleme mit dem Vergeben oder der Einsamkeit. Von einer Seite zeigen sie den jeweiligen Autor, der sich mit seinem Schicksal abgefunden hat, von einer anderen Seite als Herrn über das eigene Leben. Oft ist die Rede von der Suche, von Veränderungen im Leben, aber auch von der Rückkehr in die Vergangenheit. Es zeigen sich Symbole, Fantasiegestalten, Natur, die Antlitze von Verwandten, Reiseerinnerungen...

 

So viele Lösungen, und dennoch meint man, dass es Künstlern am schwersten fällt, eben zu zeigen, wie sie sich selbst wahrnehmen.

 

 

Anna Udała

 

Anita Szyszka

Anna Stachów

Anna Głuszczyńska

Adriana Czerkawska

Brygida Czartoryska

Daniel Janiczek

Gracjan Majchrzak

Maciej Buła

Zuzanna Łukawska

Marta Rośniak

Marty na Młynarczyk

Michal Rychter

Patryk Kacperczyk

Patryk Zabielski

Michał Porada

Monika Godyń

Szymon Ożga

Szymon Przepiórka