lAbiRynT 2015
katalog
Ślady – przybliżenia... Spuren – Annäherungen...

Autor: Krzysztof Polkowski (1958)

miejsce | Ort: Pustostan przy ul. Karl-Marx-Straße 179 | Leerstehende Räumlichkeiten an der Karl-Marx-Straße 179

 

Instalacja składa się z autorskich instrumentów optycznych do oglądania miniaturowych obiektów rysunkowo- malarskich oraz z zapętlonej 6-minutowej projekcji wyświetlanej na ekranie lub ścianie. Ideą projektu jest przybliżenie tego, czego zwykle nie widzi oko, kiedy nie jest uzbrojone w dodatkowe przyrządy pozwalające na wniknięcie w szczegół, detal, strukturę. Niewielkie powierzchnie obserwowane z większej odległości przez instrument z soczewką stają się monumentalne, a projekcja na ekranie tylko potęguje to wrażenie. Relacje małe–duże, miniaturowe– monumentalne, brak koloru–kolor podają w wątpliwość faktyczny i obiektywny wygląd rzeczy. Projekt stawia pytania dotyczące powierzchowności (w dosłownym znaczeniu tego słowa) odbioru dzieł sztuki. Ma również wytrącać widza z poczucia komfortu w obcowaniu z tym, co obserwuje.

 

Die Installation setzt sich zusammen aus optischen Geräten des Autors zur Betrachtung von zeichnerisch-malerischen Objekten im Miniaturformat sowie eine in einer Endlosschleife laufenden 6-minütigen Projektion. Die Idee des Projektes ist es, uns das näher zu bringen, was das Auge üblicherweise nicht sieht, wenn es nicht mit zusätzlichen

Geräten ausgestattet ist, die es erlauben sich zu vertiefen in Einzelheiten, Details, Strukturen. Bei Betrachtung aus verhältnismäßig großen Entfernungen durch ein Instrument mit Linse erscheinen die winzigen Oberfl ächen monumental, und die Projektion an der Wand potenziert diese Empfi ndung. Die Relationen klein – groß, Miniatur – Monument, farblos – farbig lassen einem am faktischen Aussehen der Dinge zweifeln. Das Projekt hinterfragt die Perzeption von Kunst bezüglich der Oberfl ächlichkeit (im wortwörtlichen Sinne). Zugleich soll es den Betrachter aus einem komfortablen Empfi nden herausreißen im Umgang mit dem, was er observiert.