lAbiRynT 2015
katalog
1/125

Kurator: Agnieszka Talaśka (1981)

 

autorzy | Autoren: Katarzyna Bojko-Szymczewska (1975) , Krzysztof Grygiel (1973) , Adam Juszkiewicz (1984) , Kinga Klorek (1982) , Joanna Kozera (1982) , Magda Kuca (1993) , Weronika Markiewicz (1987) , Daria Mielcarzewicz (1985) , Michał Paź (1956) ,Zofi a Puszcz (1990) , Mikołaj Sitkiewicz (1992) ; Agnieszka Talaśka (1981) ;

 

miejsce | Ort: Sala taneczna na II p. SMOK | Tanzsaal im 2. Stock des SMOK

 

Czym jest chwilowy stan prawdziwej ciekawości? Czy w ogóle istnieje? A chwilowy stan prawdziwego poznania? Czy jest ułamkiem – chwilą wyrwaną z pewnej otaczającej całości – czasu? Całości prawdziwej, lecz absolutnie nieczytelnej, bo przeładowanej wszechobecnymi danymi, informacjami i obrazami. Całości, której nie da się w żaden

sposób objąć myślą, a każdy podjęty trud jej zrozumienia skończy się fi askiem.

 

A gdyby tak zdecydować się tylko na część – wybrać z całości ułamek i poświęcić mu, choćby na chwilę, swoją uwagę i pozornie utracone skupienie, to co otrzymamy w zamian? Skoro patrząc na całość skazani jesteśmy każdorazowo na porażkę, to czy otrzymanie jakiejkolwiek szansy na choć cząstkowe zrozumienie nie wydaje się wystarczająco kuszące? Czy jednak to wystarczy? A co stanie się jeżeli podjęta decyzja okaże się chybiona?

 

Wystawa 1/125 to eksperyment artystyczny – doświadczenie zbudowane w oparciu o prace studentów Fotografi i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

 

 

Agnieszka Talaśka

 

Was ist der temporäre Zustand echter Neugierde? Existiert dieser überhaupt? Und der temporäre Zustand des echten Erkennens? Ist es ein Bruchteil – herausgerissen aus einem gewissen ihn umgebenden Ganzen – der Zeit? Einem echten Ganzen, aber völlig unleserlich, da überladen mit allgegenwärtigen Daten, Informationen und Bildern. Ein

Ganzes, das sich auf keine Weise mit Gedanken umfassen lässt, bei dem jeder Versuch des Verstehens mit einem Fiasko endet.

 

Und wenn man sich nur für einen Teil eines Ganzen entscheidet – einen Bruchteil – und diesem, sei es lediglich für einen Moment, seine Aufmerksamkeit widmet, erhält man was dafür im Gegenzug? Wenn wir das Ganze betrachtend jedes Mal schon dazu verurteilt sind zu scheitern, dann erscheint das Erhalten irgendeiner Chance auf wenigstens ein partielles Verstehen nicht als ausreichend verlockend? Oder reicht es doch? Und was passiert, wenn die getroff ene Entscheidung sich als Fehler erweist?

 

Die Ausstellung 1/125 ist ein künstlerisches Experiment – eine Erfahrung, die in Anlehnung an Arbeiten von Studenten der Fotografi e an der Kunstuniversität in Posen

entstanden ist.

 

 

Agnieszka Talaśka

 

Katarzyna Bojko-Szymczewska

Adam Juszkiewicz

Mikołaj Sitkiewicz

Michal Paź

Krzysztof Grygiel

Magda Kuca

Joanna Kozera

Kinga Klorek

Weronika Markiewicz

Zosia Puszcz

Daria Mielczarzewicz

Agnieszka Talaśka