Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Trace of the Eye (Ślad oka)
Trace of the Eye
Trace of the Eye (Spur des Auges)

Autor | artist | Autor: René Staebler (1968)
miejsce | place | Ort: Kulturmanufaktur Gerstenberg, Ziegelstraße 28A, Frankfurt (O)

Okna wyznaczają granicę między wnętrzem a zewnętrzem. W tym sensie również oko może być postrzegane jak okno łączące zewnętrzny świat zmysłów, który za pomocą oka może nas poruszać, z wewnętrznym światem próbującym rozszyfrować otrzymane znaki. W ramach mojej pracy przyjęłam, że nasze oko jest oknem, i staram się skupić na procesie skanowania, w który jesteśmy nieustannie zaangażowani, aby połączyć się ze światem. W tym procesie szukam nie tyle prawdziwych obrazów, ile tych namacalnych, delikatnych momentów, w których zaczynamy wykrywać we fragmentach jedną całość łączącą nasz wewnętrzny świat z tym, co na zewnątrz. Punktem wyjścia w tym procesie są dla mnie elementy malarstwa i fotografii.

Windows define the border between the inside and the outside. In this sense the eye can be seen also as a window relating between an outer sensuous world, which can touch us inside via the eye – and an inner world trying to decipher the signs received. My piece is about our eye being a window and I try to concentrate on the process of scanning, in which we are constantly engaged in order to connect to the world. In this process I am not so much looking for real images but rather for these tactile, fragile moments, when we begin to detect in the fragments the whole that connects our inner world to the outside. For a starting point, I use elements from painting and photography.

Fenster markieren eine Grenze zwischen einem Innen und einem Außen. In diesem Sinne ist auch unser Auge selbst ein Fenster das vermittelt, zwischen einer äusseren sinnlichen Welt, die uns durch unsere Augen hindurch berühren kann und einer Inneren Welt die jene Zeichen zu deuten sucht. In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit diesem Fenster, das unser Auge ist und versuche mich auf den Tastvorgang zu konzentrieren, den wir ständig vornehmen, um uns mit der Welt um uns herum zu verbinden. Ich suche dabei nicht nach realen Bildern sondern nach jenem tastenden fragilen Momenten in denen wir in Fragmenten etwas Ganzes erkennen können, das unsere innere Welt mit der äußeren verbindet. Elemente aus Malerei und Fotografie bilden dabei mein Ausgangsmaterial.

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de