Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

REFUGIUM

Autor | artist | Autor: Adrian Palka (1956), Wolfram Spyra (1964)
miejsce | place | Ort: Marienkirche, Oberkirchplatz 1, Frankfurt (O)

Instalacja dźwiękowa zatytułowana REFUGIUM odnosi się do roli dwumiasta: Frankfurtu nad Odrą i Słubic, jako miejsca schronienia dla migrantów i uchodźców.

Dźwięk skomponowany jest na 16 głosów i przybiera formę fugi symbolizującej
schronienie, jakie daje miasto, jego instytucje, mieszkańcy, a także kościoły.

Instalacja jest wynikiem wieloletniej współpracy duetu Palka&Spyra, który zajmuje się problemem europejskiej transformacji w Niemczech i Europie Środkowej.

Jej korzenie tkwią w performansie Dislocation przygotowanym specjalnie do przestrzeni katedry w Coventry w Anglii. Artyści, wykorzystując skomplikowaną akustykę, która już w 1962 roku zniekształciła War Requiem Benjamina Brittena do tego stopnia, że było ono niesłyszalne, pokazali dźwiękową metaforę psychologicznych zniekształceń związanych z przymusową migracją.

Celem obecnego projektu jest nadanie dramatycznej formy bardzo osobistym, a jednocześnie uniwersalnym narracjom, aby przyczynić się do większego
zrozumienia społecznego doświadczeń migrantów

This sound installation is entitled REFUGIUM and refers to the twin city of Frankfurt and Słubice and the role it is playing as a safe haven for refugees and migrants.

It is composed for 16 voices and will take on the form of a fugue symbolizing places of refuge which the city, its institutions, inhabitants and the churches are providing.

The installation is the result of a longstanding collaboration between Palka&Spyra on the problems of the European transformation in Germany and Middle Europe.


It is rooted in the performance “Dislocation:” a site-specific performance in the Cathedral of Coventry in England.The team used the cathedral’s complex acoustics, which already in 1962 distorted Britten’s War Requiem to the point of inaudibility, as a sonic metaphor for the up-rooting psychological effects of forced migration.

The aim is to give dramatic form to highly personal yet universal narratives in order to create a greater public understanding of the experience of migrants.

Diese Klanginstallation trägt den Titel REFUGIUM und bezieht sich auf die Rolle der Doppelstadt Frankfurt-Słubice als Zufluchtsort für Migrant*innen und Flüchtlinge.

Sie ist für 16 Stimmen komponiert und wird die Form einer Fuge annehmen, die die Zuflucht symbolisiert, die die Stadt, ihre Institutionen, ihre Bewohner*innen
und auch die Kirchen bieten.


Die Installation ist das Ergebnis einer langjährigen Zusammenarbeit zwischen Palka&Spyra, welche sich mit der Problematik der Europäischen Transformation in Deutschland und Mitteleuropa auseinandersetzt.


Ihre genauen Wurzeln liegen in der Performance “Dislocation“, einer ortsbezogenen Aufführung in der Kathedrale von Coventry in England. Das Team nutzte die komplexe Akustik, die bereits 1962 Brittens War Requiem bis zur Unhörbarkeit verzerrte, als klangliche Metapher für die psychischen Verwerfungen der erzwungenen Migration.

Das Ziel ist es, hierdurch den sehr persönlichen und doch universellen Erzählungen eine dramatische Form zu geben, um ein größeres öffentliches Verständnis für die Erfahrung von Migrant*innen zu schaffen.

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de