Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Przy wejściu
At the entrance
Am Eingang

Autor | artist | Autor: Kurt Buchwald (1953)
miejsce | place | Ort: Spectrum Galerie, Baumschulenweg 48, Frankfurt (O)

Od 2001 roku eksperymentuję ze światłem padającym w geometrycznie zdefiniowanej przestrzeni. Metoda ta nazywa się fotografią przestrzeni świetlnej. Do tego rodzaju prac należą serie „W kręgu percepcji” (z 2001 roku) oraz „W pudełku” (z 2012 roku); ta ostatnia powstała podczas pleneru w Zehla-Mehlis (Turyngia). Pudełko można porównać do wizjera, którym wędkarze zaglądają pod taflę wody. W tym przypadku aparat wykonuje ujęcia fotograficzne przez pudełko. Światło wpadające na powierzchnię zamkniętą w pudełku kreuje nowy wizerunek sytuacji. Okno otwiera się na pozornie zupełnie nieznany obszar, który mogę utrwalać dzięki fotografii.

Since 2001 I experiment with light falling into geometrically defined spaces.
I call this method Light/Space/Photography. The series “In the Circle of Perception” (2001 ongoing) belongs to this work cycle as well as “In the Box” (2012 ongoing), that originated at a plein air in Zehla-Mehlis (Thuringia). The box resembles similar ones used by fishermen to observe the water surface. In my case, a camera inside the box takes pictures. The light incidence on the water surface surrounding the box can be imagined as a new imagery. A window opens up onto a seemingly unknown area, that can be conserved with the help of photography

Ab 2001 experimentiert ich mit Licht, das in einem geometrisch definierten Raum einfällt und bezeichne diese Methode als Lichtraumfotografie. Dazu gehört auch die Serie „Im Kreis der Wahrnehmung“ (ab 2001) und die Serie „Im Kasten“ (ab 2012), die während eines Pleinair in Zehla-Mehlis (Thüringen) entstand. Der Kasten ist vergleichbar mit einem Guckkasten, mit dem die Fischer durch die Wasseroberfläche schauen. In diesen Fall fotografiert eine Kamera durch den Kasten. Durch den Licht-EinFall auf der Oberfläche, die der Kasten umschließt, entsteht die Vorstellung einer neuen, bildlichen Situation. Es öffnet sich ein Fenster zu einem scheinbar völlig unbekannten Areal, das ich mit Hilfe der Fotografie fixieren kann.

Olaf z „W pudełku”, Zella-Mehlis, 2012 Olaf, from: ”In the Box”, Zella-Mehlis 2012 Olaf, aus: „Im Kasten“, Zella-Mehlis 2012
Przy wejściu, z „W pudełku”, Zella-Mehlis, 2012 At the entrance, from: ”In the Box”, Zella-Mehlis 2012 Am Eingang, aus: „Im Kasten“, Zella-Mehlis 2012

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de