Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Przerysowania
Overlay / Exaggerations
Überzeichnungen

Autor | artist | Autor: : Tobias Stengel (1959), Gerhard Stengel (1915-2001)
miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

„Spontaniczna emocja – racjonalne ukierunkowanie” to wspaniałe sformułowanie Ernsta Ludwiga Kirchnera dotyczące pracy artystycznej. Prace powstałe w tej formie „ukrywają” lub zasłaniają jednak pierwszy krok – spontaniczną emocję.

Festiwal lAbiRynT, związany z tematem okna, jest dla mnie szczególną okazją do upublicznienia intymnych podstaw tworzenia moich prac.

Ze względu na sytuację osobistą przeniosłem swoje studio do pomieszczeń, w których pracował mój zmarły kilka lat temu ojciec, Gerhard Stengel. To ceniony artysta, i to nie tylko przeze mnie. Przestrzeń, w której pracuję, jest naznaczona jego myślami, czynami i dziełami. Jak mogę to znieść, jak mogę w tym miejscu rozwinąć swój własny kosmos?

Niektóre grafiki ojca służą mi teraz jako „grunt malarski” do rysowania głów, być może autoportretów niedbających o podobieństwo. To nie konkurencja – to pytanie, czy mam odwagę przerysowywać te grafiki bez gwarancji, że powstałe rysunki będą miały odpowiednią jakość. To praca, którą musi wykonać każde pokolenie, również poza sztuką.

Tobias Stengel, 2022

Rationally canalized spontaneous emotion“ – this is the wonderful phrase Ernst Ludwig Kirchner found for describing the artistic process. Works created according to this rule, therefore, conceal or “cover up” the first creative step – the spontaneous emotion.

The Labyrinth festival seems to offer with its theme „Windows“ a special opportunity to make these intimate first steps public.

Personal circumstances made me move into the former studio of Gerhard Stengel, my father, who had died a few years earlier. He was a well acknowledged artist, not only by me. The space is still saturated by his thinking, his work and his actions. How am I to endure this? How can I, in this place, develop my own artistic cosmos?

Some of my father’s drawings now serve me as “foundation” for drawings of heads – maybe portraits – that neglect the idea of likeliness and imagery. It is not competition – it is the question, whether I muster the courage to draw over graphics without being able to guarantee that the
drawing’s quality can justify this. This is work each generation has to do, regardless of the arts.

Tobias Stengel, 2022

Spontane Emotion – rational Kanalisieren“, das ist eine wunderbare Formulierung von Ernst Ludwig Kirchner für das Künstlerische Arbeiten. Die in diesem Sinn entstehenden Arbeiten aber „verheimlichen“ oder verdecken den ersten Schritt – die spontane Emotion.

Das Festival „Labirynt“, zumal mit dem Thema „Fenster“ scheint mir die besondere Gelegenheit zu sein, diese intimen Vorarbeiten öffentlich zu machen.

Durch persönliche Umstände habe ich mein Atelier in die Arbeitsräume meines vor einigen Jahren verstorbenen Vaters, Gerhard Stengel verlegt. Er ist, nicht nur von mir, ein geschätzter Künstler. Die Räume sind geprägt durch sein Denken, Handeln und seine Arbeiten. Wie kann ich das aushalten, wie kann ich an diesen Ort meinen eigenen Kosmos entfalten?

Einige Grafiken meines Vaters dienen mir jetzt als „Malgrund“ für Zeichnungen von Köpfen, vielleicht Selbstbildnisse die das
Abbild vernachlässigen. Es ist kein Wettbewerb – es ist die Frage habe ich den Mut diese Grafiken zu überzeichnen ohne garantieren zu können, das die Zeichnung das qualitativ rechtfertigt. Eine Arbeit, wie sie jede Generation zu leisten hat, auch außerhalb der Kunst.

Tobias Stengel, 2022

Tobias Stengel/Gerhard Stengel, Przerysowania, tusz, węgiel, litografia na papierze czerpanym, 2022 Tobias Stengel/Gerhard Stengel, Overlay / Exaggerations, Ink, charcoal, lithograph on handmade paper, 2022 Tobias Stengel/Gerhard Stengel, Überzeichnungen, Tusche, Kohle, Lithografie auf Büttenpapier, 2022

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de