Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Pentimenti

Autor | artist | Autor: Ute Lindner (1968)
miejsce | place | Ort: Marienkirche, Oberkirchplatz 1, Frankfurt (O)

TORSTEN FLÜH: O zanikaniu i powracaniu

„Lustrzane scenariusze, które Ute Lindner tworzy w ramach aktualnej wystawy Fundacji Starke w Löwenpalais przy Königsallee sprawiają, że obrazy zanikają i powracają w różny sposób. W tym celu artystka stworzyła w ramach swojej pracy fotograficzne lustrzane odbicia w kolorze błękitu pruskiego ukazane na panelach z tkaniny o długości około 12 metrów i wysokości 6,4 metra, które zostały umieszczone na całej szerokości sali Ogrodowej.

[…]

Ute Lindner lubi pracować technikami fotograficznymi i lustrzanymi. Z Pentimenti udało jej się osiągnąć kolejny zwrot. Co oznacza Pentimenti? W jakim zakresie Ute Lindner zdołała rozszerzyć ideę pentimento swoją pracą w błękicie pruskim?

W teorii historii sztuki pentimento oznacza zazwyczaj przemalowanie. Wszystkie poprawki i zamalowania, które często sprawiają, że dziś pierwotny obraz jest widoczny pod spodem tylko dzięki promieniom rentgenowskim lub innym zabiegom, można rozumieć jako pentimenti. […]

(fragment, pełny tekst jest dostępny na: Night Out @ Berlin
http://nightoutatberlin.jaxblog.de/post/ Vom-Verschwinden-und-Wiederkehren-Ute-Lindners-Ausstellung-Pentimenti-im -Lowenpalais.aspx)

TORSTEN FLÜH:

On Disappearance and Return

The mirror scenaria – installed by Ute Lindner in the current exhibition at foundation Starke in Löwenpalais on Königsallee – make images disappear and return in a different way. The piece consists of a 12 meter long and 6,4m high fabric, that mirrors the complete front of the garden saloon in form of a photographic image in Prussian Blue.

[…]

Ute Lindner likes working with photographic and reflecting media. With Pentimenti she achieves a further turn in her oeuvre. What are Pentimenti? In what respect achieves Ute Lindner to extend the idea of Pentimento with her piece in Prussian Blue?

In art history pentimento refers to the emergence of earlier paintings that have been painted over. All these underlying layers, which nowadays can be made visible with x-rays and other imaging procedures showing the image under the image.

[…]

(Excerpt from Night Out @ Berlin
http://nightoutatberlin.jaxblog.de/post/ Vom-Verschwinden-und-Wiederkehren-Ute-Lindners-Ausstellung-Pentimentiim-Lowenpalais.aspx )

TORSTEN FLÜH:

Vom Verschwinden und Wiederkehren

Die Spiegelszenarien, die Ute Lindner in der aktuellen Ausstellung der Stiſtung Starke im Löwenpalais an der Königsallee entwirſt, lassen Bilder verschwinden und anders wiederkehren. Dafür hat sie in einer Arbeit auf ca. 12 Meter langen bzw. 6,4 m hohen Stoffbahnen in ganzer Breite des Gartensaals ein photo-graphisches Spiegelbild in Preußisch Blau geschaffen. […]

Ute Lindner arbeitet gern in photographischen und spiegelnden Verfahren. Mit Pentimenti hat sie dabei eine weitere Drehung erreicht. Was heißt Pentimenti? Wie hat Ute Lindner mit ihrer Arbeit in Preußisch Blau das Pentimento verschoben?

Unter Pentimento versteht man in der Kunstgeschichte im Allgemeinen eine Übermalung. All jene Übermalungen, die heute häufig durch Röntgen- oder andere Verfahren ein Bild unter dem Bild sichtbar werden lassen, können als Pentimenti verstanden werden.

[…]

(Ausschnitt, ganzer Text unter: Night Out @ Berlin
http://nightoutatberlin.jaxblog.de/post/ Vom-Verschwinden-und-Wiederkehren-Ute-Lindners-Ausstellung-Pentimentiim-Lowenpalais.aspx)

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de