Slide
doslider02
doslider01
previous arrow
next arrow

Cukierniczka
The Sugar Bowl
Die Zuckerdose

Autor | artist | Autor: : Susanne Kutter (1971)
miejsce | place | Ort: Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK, ul. 1 Maja 1, Słubice

Film rozpoczyna się od ukazania staroświeckiego wnętrza. Widzowie słyszą muzykę z opery Kawaler srebrnej róży i są świadkami niezręcznej schadzki zakochanych przy okrągłym stoliku kawowym. Po zniknięciu pary jedna ze ścian niepowstrzymanie wsuwa się do pokoju niczym prasa do złomu. Sytuacja kończy się katastrofalnym zniszczeniem przestrzeni.

The video starts showing an old-fashioned interior. The audience hears music from the opera “The Knight of the Rose” and witnesses a clumsy rendezvous at
a round coffee table. After the couple disappeared, unstoppably one wall slides into the room, just like a scrap press. It ends with the catastrophic destruction of the space.

Das Video beginnt mit einem altmodischen Interieur. Der Zuschauer hört Musik aus der Oper „Der Rosenkavalier“ und wird Zeuge eines unbeholfenen Rendezvous an einem runden Kaffeetisch. Nachdem das Paar verschwunden ist, schiebt sich unaufhaltsam eine Wand in den Raum, genau wie eine Schrottpresse. Es
endet mit der katastrophalen Zerstörung des Raumes.

Galeria Okno
Słubicki Miejski Ośrodek Kultury SMOK
ul. 1. Maja 1
PL-69-100 Słubice
anna@galeriaokno.pl

Słubfurt e.V.
Güldendorfer Straße 13
D-15230 Frankfurt (Oder)
arttrans@arttrans.de