lAbiRynT 2016
Brukowa góra Kopf-Stein-Berg

Autor: Lis Blunier (1959)

 

miejsce | Ort: Pracownia plasty czna SMOK | Kunstatelier im SMOK

Czy w środku miasta mogę chodzić po górach?

 

Łamane kostki brukowe z bazaltu, granitu i gnejsu wyznaczają berlińskie chodniki. Użytkowane przez dziesięciolecia aż do wypolerowania, wypychane przez korzenie drzew, wyciągane podczas prac budowlanych i znów wbudowywane – w ten sposób tworzy się coraz żywsza struktura.

 

Małe, około 6-, 8-centymetrowe kostki są początkowo częścią dużej góry. W rysunkach z serii Brukowa góra moje wewnętrzne obrazy skał, wąwozów i hałd żwiru nakładają się na zdjęcia kostki brukowej.

 

Za pomocą struktury miejskiej sprawdzam, w jaki sposób, dzięki postrzeganiu i wyobraźni, mała część góry może ponownie być widziana w kontekście pierwotnego krajobrazu. Jest to również poszukiwanie możliwego porządku i orientacji w obrębie naszego postrzegania.

 

Kann ich mitten in der Stadt über Berge laufen?

 

Aus Basalt, Granit oder Gneis gebrochenes Kopfsteinpfl aster kennzeichnet die Bürgersteige in Berlin. Über Jahrzehnte glatt gelaufen, durch Baumwurzeln aufgeworfen, während Bauphasen herausgenommen und wieder eingesetzt – formt sich eine immer lebendigere Struktur.

 

Die kleinen, 6 bis 8 cm großen Steine sind ursprünglich Bestandteil eines großen Berges. In den Zeichnungen Kopf-Stein-Berg überlagern sich meine inneren Bilder von Felsen, Schluchten, Geröllhalden mit Fotos von Kopfsteinpfl asterungen.

 

Anhand einer städtischen Struktur untersuche ich, wie ein kleiner Teil eines Berges über die Wahrnehmung und Vorstellungskraft  wieder im Zusammenhang der ursprünglichen Landschaft  gesehen werden kann. Es ist auch eine Suche nach einer möglichen Ordnung und Orientierung innerhalb unserer Wahrnehmung.

 

28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht