lAbiRynT 2016
Piramidy Pyramiden

Autor: Monique François (1950)

 

miejsce | Ort: Dolina Uradu | Tal bei Urad

W miejscu, gdzie spotykają się: forma, światło, cień i kolor, wraz z punktem widzenia obserwatora zmienia się również jego wrażenie przestrzeni, formy, struktury oraz koloru całego dzieła, jego części składowych, ich stosunku zarówno do siebie nawzajem, jak i do samego obserwatora. W ten sposób on sam staje się aktywną częścią zmieniającej się perspektywy.

Im Spannungsfeld von Form, Licht, Schatten und Farbe ändert sich mit dem Standpunkt des Betrachters auch sein Raum, Form, Struktur und Farbeindruck des Gesamtwerks, seiner Einzelteile sowie deren Verhältnisse zueinander und zu ihm selbst. So wird er selbst aktiver Bestandteil der sich wandelnden Perspektive.

28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht