lAbiRynT 2016
Kompleks sympleksu – a posteriori Komplex des Simplex – a posteriori

Autor: Michał Podgórczyk (1982)

 

miejsce | Ort: Dolina Uradu | Tal bei Urad

Obiekt pozwala doświadczyć nieskończoności sympleksu empirycznie. Zastosowana studnia luster daje złudzenie nieskończoności, odbicia powielają pojedynczy moduł sympleksu. Obraz zwielokrotniony w lustrach powoli zanika z powodu częściowego rozproszenia światła wynikającego z niedoskonałości lustra. Jest to próba pokazania w sposób możliwie realistyczny nieskończoności sym-pleksu.

Das Objekt erlaubt es die Unendlichkeit des Simplex empirisch zu erfahren. Der angewandte Spiegelbrunnen erzeugt die Illusion der Unendlichkeit, Spiegelungen vervielfältigen das einzelne Modul des Simplex. Das in den Spiegeln vervielfachte Bild verschwindet allmählich aufgrund der teilweisen Ablenkung des Lichtes, die von der Unvollkommenheit des Spiegels her rührt. Es handelt sich hierbei um den Versuch, auf möglichst realistische Weise die Unendlichkeit des Simplex zu zeigen.

28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht