lAbiRynT 2016
Jak upiec sobie swój własny świat? Wie backe ich mir meine eigene Welt?

prowadzenie | Leitung: Michael Kurzwelly

Od tysięcy lat modyfi kujemy naszą rzeczywistość i interpretujemy ją na nowo w inny sposób.

 

Zaprosiłem uczestników warsztatów, by w formie zabawy fotografi ą, poprzez modyfi kacje zakwestionować swoją własną i naszą wspólną rzeczywistość.

 

Najpierw uczestnicy rozmawiali o swoich pomysłach i sposobach ich przedstawienia, a następnie każdy z nich rozwinął i zrealizował swój własny projekt.

 

Seit Jahrtausenden modifi zieren wir unsere Realität und interpretieren sie neu und anders.

 

Ich habe die Workshopteilnehmer dazu eingeladen, spielerisch mit dem Medium Fotografi e ihre eigene und unsere gemeinsame Realität zu befragen und umzudeuten.

 

Die Vorgehensweisen diskutierten die Teilnehmer zunächst in gemeinsamen Gesprächen, aus denen heraus jeder sein eigenes Projekt entwickelte und umsetzte.

 

Akademia Fotografii i Multimediów – lAbiRynT Fotografi e- und Multimediaakademie – lAbiRynT 28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht

Karin Zilske