lAbiRynT 2016
Druga strona Die andere Seite

Autor: Sofi  Zezmer (1959)

 

miejsce | Ort: Karl-Marx-Straße 186, Frankfurt nad Odrą

Druga strona lustra jest pojęciem na granicy surrealizmu i absurdu.

 

Praca Blindspot LS1 2016 na pierwszym miejscu stawia wzrok odbiorcy oraz fakt że możemy skierować uwagę tylko albo na to albo na tamto, a nie jednocześnie na to oraz na tamto, do czego praca właściwie zachęca.

 

W polerowanej metalowej ramie, która normalnie używa-na jest do podawania cen produktów, umieszczono dwustronną folię lustrzaną z okrągłymi otworami przypominającymi okienka, w których widoczne jest to, co się dzieje z drugiej strony powierzchni lustra. Widać przez nie drugą stronę równocześnie z odbiciem tego, co się dzieje przed lustrzaną powierzchnią.

 

Powstaje rozbieżność i podrażnienie płynnej percepcji tego co się widzi. Obydwie sytuacje istnieją jednocześnie i obydwie odnoszą się do tego samego momentu i kąta widzenia, różni się tylko doświadczenie czasoprzestrzenne.

 

Ta rozbieżność jest pewnego rodzaju przeszkodą w iluzji całości danego doświadczenia (tak jakbyśmy nagle w trakcie filmu zaczęli myśleć o kamerze). Ta przeszkoda niemniej pozwala nam dostrzec proces, w którym nadaje-my informacji formę i przez świadome kierowanie naszej uwagi kształtujemy percepcję świata wokół nas.

 

Die andere Seite beim Spiegelbild ist eine Vorstellung an der Grenze des Surrealen und Absurden. .

 

Bei meiner Arbeit Blindspot LS1 2016 wird der Blick des Betrachters thematisiert und die Tatsache, dass man ent-weder / oder fokussieren kann und nicht sowohl als auch, wozu die Arbeit eigentlich verlockt.

 

In einem polierten Metallrahmen, der üblicherweise als Preisschild im Alltag verwendet wird, ist eine doppelseitige Spiegelfolie montiert und mit kreisrunden Öff nungen versehen, die wie kleine Fenster fungieren, in denen das Geschehen hinter der Spiegeloberfl äche erscheint. Es erscheint gleichzeitig mit dem Spiegelbild dessen, was an der Vorderseite vom Spiegel geschieht.

 

Es entsteht eine Diskrepanz und eine Irritation in der fließenden Wahrnehmung von dem, was man sieht. Beides passiert gleichzeitig und beides entspricht demselben Moment und demselben Blickwinkel, nur die Zeit/Raum Erfahrung ist eine ganz andere.

 

Diese Diskrepanz ist eine Art Störung in der Illusion der Erfahrung des Ganzen (als würde man plötzlich inmitten eines Films an die Kamera denken). Diese Störung allerdings ermöglicht einen Einblick in den Prozess, wie wir Information in Form bringen durch unsere Aufmerksamkeit und wie wir die Wahrnehmung der Welt um uns herum entwerfen.

 

28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht