lAbiRynT 2016
Autsajder, fosforyzująca zieleń Aussenseiter, phosphorgrün

Autor: Christian Hasucha (1955)

 

miejsce | Ort: Kleist Forum Frankfurt/Oder

 

Martwe przestrzenie miejskie istnieją pomimo potrzeby maksymalnego wykorzystania każdej powierzchni. Teraz już zagospodarowane bezcelowymi tablicami.

 

Na trasie festiwalowego spaceru wybiorę od sześciu do ośmiu takich martwych przestrzeni, w które wstawione zostaną dokładnie dopasowane tablice w kolorze fosforyzującej zieleni. Przymocowane będą za pomocą systemu mocowań Bandimex, którego używa się również do przytwierdzania miejskich znaków drogowych oraz innych elementów przestrzeni miejskiej.

 

Kolor fosforyzującej zieleni kojarzy się z wrażliwością, ale też i witalnością, w końcu przecież związki fosforu są istotne dla żywych organizmów, nieodzowne do ich budowy i funkcjonowania, w tym do budowy kości. Tymczasem ich umiejscowienie w przestrzeni miejskiej oznacza raczej skrajność, ale również i opór.

 

Trotz hohem Nutzungsdruck gibt es sie noch: die städtischen Toträume. Nun besetzt mit Zwecklostafeln.

Sechs bis acht sogenannte Totraum-Stellen auf dem Weg des Festivalparcours werden ausgewählt. Zwischen Pfosten und Masten werden genau eingepasste phosphorfarbige Tafeln eingefügt. Die Anbringung erfolgt mit dem Material des Bandimex Befestigungssystems, welches auch bei den städtischen Schildern und Funktionselementen Anwendung fi ndet.

 

Die Farbe Phosporgrün assoziiert Empfi ndlichkeit, aber auch Vitalität, schließlich sind Phosphorverbindungen für Lebewesen essenziell und bei Aufb au und Funktion der Organismen und des Knochenbaus unverzichtbar. Die Platzierung im Stadtraum allerdings repräsentiert dagegen eher Rand, aber auch Widerständigkeit.

 

28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht