lAbiRynT 2016
Agenci na pograniczu Agenten am Grenzfl uss

Autor: Georgia Krawiec (1972)

 

miejsce | Ort:  Karl-Marx-Straße 186, Frankfurt nad Odrą

Powołana 3 lipca 2015 w Berlinie Komisja Nadzoru Spraw Trudnych (KNST) domaga się wolności jako powszechnego prawa człowieka. Grono komisji składa się z 24 członków, tzw. agentów, zwalczających bezpieczeństwo na rzecz wolności. KNST ma za zadanie obserwować i odnotowywać wszelkie przewinienia związane z inwigilacją i zniewoleniem obywateli oraz skazywać za takowe przewinienia.

 

Druga misja KNST, pod kryptonimem Akcja Olza, odbyła się w listopadzie 2015 na Śląsku nad Olzą. Okazało się, że wysokie fale uchodźców utrudniały niebywale misję KNST. Ośmiu agentów obserwowało polskie jednostki zbrojne w mundurkach Frontexu, budujące po polskiej stronie rzeki mur chroniący przed uchodźcami. Czescy żołnierze tym-czasem podgrzewali listopadowo zimną wodę Olzy grzał-kami, aby uprzyjemnić uciekającym z Czech przepłynięcie na polską stronę.

 

W czasie od 5 do 8 listopada 2015 agenci KNST zarejestrowali 3416 nielegalne przekroczenia granicy. Z powodu nieplanowanego terrorystycznego zagrożenia, wywołanego przez wegańskich rowerzystów, Akcja Olza musiała zostać przerwana, co nastąpiło 8 listopada 2015 o godz. 14.15.

 

Przekroczenia uczestniczących zostały zarejestrowane, zarchiwizowane, ukarane i niniejszym zostaną zaprezentowane publiczności.

 

Am 3. Juli 2015 wurde in Berlin die Kommission zur Über-wachung Schwieriger Angelegenheiten (KÜSA) gegründet. Ihr Ziel ist es, die Freiheit als universelles Menschenrecht zu wahren. Zu ihren den Mitgliedern zählen 24 sog. Agenten, die sich intensiv für die Bekämpfung von Sicherheit und für Freiheitswahrung einsetzen. KÜSA hat die Aufgabe, alle Vergehen, die im Zusammenhang mit Überwachung und Freiheitsberaubung von Bürgern geschehen, zu observieren, aufzuzeichnen und zu ahnden.

 

Im November 2015 fand die zweite Mission der KÜSA, als Aktion OLSA getarnt, am Flüchtlingsfl uss Olsa in Schlesien statt. Dieser Einsatz erwies sich wegen der hohen Flüchtlingswellen als ihre bisher schwierigste Mission. Acht Agenten beobachteten polnische Militäreinheiten in Frontex-Uniformen, die zum Schutz vor Flüchtlingen eine provisorische Mauer am polnischen Flussufer errichteten. Die tschechischen Soldaten dagegen wärmten das novemberkalte Olsawasser mit Tauchsiedern vor, um den aus Tschechien fl iehenden Flüchtlingen einen angenehmen Übergang durch den Fluss auf die polnische Seite zu ermöglichen.

 

In der Zeit vom 5. bis 8.11.2015 registrierten die Agenten der KÜSA somit 3416 illegale Grenzübertritte. Aufgrund einer nicht geplanten terroristischen Bedrohung durch vegane Radfahrer wurde die Aktion OLSA am 8. November um 14.15. Uhr abgebrochen.

 

Die Vergehen der Beteiligten wurden registriert, archiviert, geahndet und werden hiermit der Öff entlichkeit präsentiert.

 

28-30 Października Oktober katalog Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Karte Archiv Katalog Akademie Bildbericht