lAbiRynT 2017
Życie japońskiego miecznika Das Leben eines japanischen Schwertschmieds

Autor: Masahiko Miyata (1968)

 

miejsce | Ort: Pracownia plastyczna SMOK | Kunstatelier im SMOK

Japońskie miecze są wytwarzane tą samą metodą jak tysiąc lat temu. Rzemieślnik je wykonujący jest strażnikiem starej technologii. Piękno japońskiego miecza to esencja japońskiej kultury. Japoński miecz to jednocześnie: broń, przedmiot kultu i skarb.

 

Jest on połączeniem ognia, wody i ziemi. Jego piękno powstaje z elementów świata przyrody. Bardzo ważne dla niego jest utsuri – czyli mistyczne refl eksy na klindze. Takie utsuri potrafi wydobyć z miecza tylko warsztat Kawachiego Kunihiry [dla tłumacza: w mianowniku jest Kawachi Kunihira]. Dla tego słynnego miecznika niezwykle ważna jest powierzchnia miecza i wrażenia dotykowe.

 

W swoich pracach nie tylko ukazuję trud rzemieślników, ale też staram się obrazem oddać mistykę miecza, ducha dawnego rzemiosła i wagę wrażeń zmysłowych. Dlatego

prace, na rękodzielniczym papierze washi, mają formę kakejiku, czyli tradycyjnego obrazu w formie zwoju.

 

Japanische Schwerter werden mit derselben Methode hergestellt wie vor tausend Jahren. Schwertschmiede sind Hüter einer alten Technologie und in der Schönheit eines

japanischen Schwertes liegt die Essenz der japanischen Kultur. Ein japanisches Schwert vereint in sich: Waff e, Kultgegenstand und Schatz.

 

Es ist die Verbindung von Feuer, Wasser und Erde. Seine Schönheit verdankt es den Elementen der Natur. Besonders wichtig ist das utsuri – die mystischen Refl exionen auf der Klinge. Ein solches utsuri wird nur in der Werkstatt von Kawachi Kunihira erreicht. Einen besonderen Stellenwert haben für diesen berühmten Schwertschmied die Oberfl ächenbeschaff enheit und der haptische Eindruck des Schwertes.

 

In meinen Werken zeige ich nicht nur die Mühen dieser Handwerkskunst auf, sondern versuche mit dem Bild auch das Mystische des Schwertes, den Geist des einstigen

Handwerks und das Gewicht der Sinnesempfi ndungen wiederzugeben.

 

Daher sind die Arbeiten auf handgeschöpft em washi- Papier in der Form des kakejiku hergestellt, also dem traditionellen Rollbild.

 

13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog