lAbiRynT 2017
Zum Raum wird hier die Zeit* Tu czas staje się przestrzenią*

prowadzenie | Leitung: Karen Stuke

Uczestnicy warsztatów za pomocą skonstruowanych przeważnie przez siebie „otworków” przerobili aparaty cyfrowe w otworkowe, by na wesoło, w sposób eksperymentalny, kreować nowe światy obrazu. Warsztaty rozpoczęły się od wprowadzenia do fotografi i otworkowej połączonego z prezentacją współczesnych twórców zajmujących się tą techniką oraz ich prac. Przedstawione zostały również różnorodne kamery otworkowe. Uczestnicy korzystali jednak z aparatów cyfrowych z odpowienimi przysłonami, żeby nie skupiać się na technice, lecz na komponowaniu obrazu.

 

Idee des Workshops war, dass die Teilnehmer mit meist selbsterstellten „Löchern“ ihre Digital Kameras zu Lochkameras umbauten um so experimentell und spielerisch neue Bildwelten zu kreieren. Begonnen wurde der Workshop mit der Einführung in die Lochkamerafotografie mit Schwerpunkt auf zeitgenössische Lochkamera Fotografen

und deren Arbeiten um so einen Einblick in experimentelle Bildwelten zu bekommen. Neben verschiedenen Arbeiten wurden auch diverse Kameras vorgestellt. Es wurde mit Lochblenden für Digitalkameras gearbeitet, damit der Fokus mehr auf der Bildgestaltung als auf der Technik lag.

 

Akademia Fotografii i Multimediów – lAbiRynT Fotografie- und Multimediaakademie – lAbiRynT 13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog

Gudrun Kissinger