lAbiRynT 2017
Cause it’s home

Autor: Ralf Michna (1963)

 

miejsce | Ort: Dawna szkoła podstawowa | Ehemalige Grundschule

Patrząc na fotografi e Ralfa Michny czuje się, że jest on również rzeźbiarzem, ponieważ krajobrazy, budynki, czy portrety w swojej kompozycji, w strukturze zdjęcia, przedstawione są w sposób rzeźbiarski. Przy tym są to fotografie klasyczne, które powstają wyłącznie poprzez wybór motywu oraz kadru.

 

Prezentowane tu zdjęcia z serii cause it’s home ukazują miejsca przejścia. Swoją statyczną obecnością powodują roszczenia wobec wieczności, które jednak przy dokładniejszym przyjrzeniu się znikają, ponieważ zarówno wiele tych miejsc, jak i ich aktualny stan, są powszechnie znane.

 

 

Patrick Huber

 

In den Fotografi en von Ralf Michna spürt man, dass er auch Bildhauer ist, denn die Landschaft en, Gebäude oder Portraits sind im Bildaufb au, in ihrer Komposition skulptural. Dabei sind es klassische Fotografi en, die nur durch Motivauswahl und den gewählten Bildausschnitt entstehen.

 

Die hier präsentierten Bilder aus der Serie cause it’s home zeigen Orte des Übergangs. In ihrer statischen Präsenz erzeugen sie Unendlichkeitsanspruch, der beim genauen Betrachten verschwindet, denn etliche Orte sind weltbekannt und der heutige Zustand den Meisten vertraut.

 

 

Patrick Huber

 

13-15 Października Oktober Archiv Idee Ausstellungen Programm Organisatoren Akademie Bildbericht Karte Katalog

katalog