lAbiRynT 2015
katalog
Quadrillage

Autor: Justy na Miklasiewicz (1976)

miejsce | Ort: Stary warsztat samochodowy | ehem. Kfz-Werkstatt

„Obecna epoka stanie się prawdopodobnie nade wszystko epoką przestrzeni. Żyjemy w epoce jednoczesności: żyjemy w epoce przestrzennego zestawienia, epoce tego, co bliskie i tego, co dalekie, tego, co obok siebie i tego, co rozproszone. Żyjemy, jak sądzę, w chwili, a nasze doświadczenie świata to nie tyle długie życie rozwijające się wraz z upływającym czasem, a raczej siatka, która łączy momenty i punkty przecięcia tworząc swój własny wzór”.

 

Michel Foucault, Of Other Spaces,

„Diacritics” 1986 vol.16, spring, s. 22

 

 

 

 

Powrót do domu, spacer w złej dzielnicy, lot samolotem, labirynt, z którego udaje nam się wyjść, to są zdarzenia, które stają się codziennie czyimś udziałem. W tym albo w tamtym miejscu, w tym albo w tamtym czasie, albo w tamtym czasie, w tym miejscu… Zmieniają się jedynie konfi guracje.

 

„Die gegenwärtige Epoche wird wahrscheinlich zur Epoche des Raumes. Wir leben in einer Epoche des Gleichzeitigen: wir leben in einer Epoche der räumlichen Zusammensetzung, einer Epoche dessen, was nah und dessen was fern ist, dessen was neben sich selbst steht und dessen, was zerstreut ist. Wir leben, wie ich glaube, in einem Moment und unsere Wahrnehmung der Welt ist kein langes, sich im Zeitverlauf entwickelndes Leben, sondern eher ein Netz, das die Momente und Schnittpunkte verbindet und dabei sein eigenes Muster erzeugt”.

 

Michel Foucault, Of Other Spaces,

„Diacritics” 1986 vol.16, spring, s. 22

 

 

 

Heimkehren, ein Spaziergang in einem schlechten Bezirk, ein Flug mit einem Flugzeug, ein Labyrinth, aus dem es gelingt herauszufi nden, all das sind Ereignisse, die tagtäglich

irgendwem widerfahren. An diesem oder jenem Ort, zu dieser oder jener Zeit, oder zu jener Zeit an diesem Ort... Lediglich die Konfi gurationen ändern sich.