Festivalprogramm

21.10.2011

15.30
inauguracja 12. lAbiRynTu | Eröffnung des 12. lAbiRynT Festivals
(sala kinowa SMOK | Kinosaal im Słubicer Kulturhaus SMOK)

16.00
otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „Re-Forma” / „Re-Form”; kurator: Jerzy Olek; autorzy | Autoren: Pavel Banka, Yannig Hedel, Wolfram Janzer, Thomas Kellner, Joachim Sauter + Dirk Lüsebrink – ART+COM oraz Tadeusz Sawa-Borysławski

(Galeria „Okno” | Galerie „Okno” im Słubicer Kulturhaus SMOK)

16.30
otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „Nowe konkretne studia wizualne” / „Neue konkrete visuelle Studien” Karla Martina Holzhäusera, Gottfrieda Jägera, Jerzego Olka i Grzegorza Sztabińskiego

film „Gottfried Jäger, Folgen von…”, photoeditionberlin

(Galeria „Okno 2”/ Galerie „Okno 2” im Słubicer Kulturhaus SMOK)

17.00
otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „Powierzchowność rzeczywistości” / „Die Oberflächlichkeit der Realität”; Kurator: Zbigniew Muziewicz; autorzy | Autoren: Michał Jakubowicz, Zbigniew Muziewicz, Marcin Sztukiewicz, Małgorzata Więckowicz, Stefan Wojnecki i Waldemar Zieliński

(Galeria Mała/ Kleine Galerie im Słubicer Kulturhaus SMOK)

17.30
interaktywna instalacja | interaktive Installation „Człowiek – dodatek do programu” / „Der Mensch – ein Zusatz zum Programm” Marcina Imańskiego

(piwnica SMOK/ Keller des SMOK)

18.00
wykłady | Vorträge:

Krzysztof Wojciechowski – „Świat w odbiciu?” / „Die Welt im Spiegelbild?”

Gottfried Jäger – „Abstrakcyjne tendencje (ujęcie historyczne i aktualne)” / „Abstrakte Tendenzen (Geschichte und Gegenwart)”

Grzegorz Sztabiński – „Odbicie i konkret” / „Die Spiegelbild und das Konkrete

Andreas Steffens – „Apokalipsa sztuki” / „Apokalypse der Kunst”

Marcin Czerwiński – „Literatura jako odbicie świata. Świat jako odbicie literatury” / „Die Literatur als Spiegelbild der Welt. Die Welt als Spiegelbild der Literatur

Michael Kurzwelly – „Przeporządkowanie przestrzeni” / „Raumumordnungen”

(sala kinowa SMOK/ Kinosaal im SMOK)

20.00
projekcja filmów | Filmvorführungen:

Yasu Suzuka– „Modlitwa”, „Hiroshima – Światowy pokój” / „Das Gebet”, „Hiroshima – Weltfrieden”

Michael Alassio– „Casa de Retiro Espiritual”

Gisela Weimann– „La Notte Blu”, „Mój cień pozostanie” / „Mein Schatten Bleibt”

Kim Atta– „Lodowy Partenon” / „Parthenon aus Eis”

Paolo Gioli– „Volto telato”, „Commutazioni con mutazione”

Jerzy Olek – „Dekon”, „Kub”

Janusz Musiał– „Mechatroniczne światy” / „Mechatronische Welten”

Wolf Kahlen– „Polish Love Greens – even in WARS” (instalacja)

Edgar de Poray– „Machina bańkowa” (instalacja) / „Blasenmaschine” (Instalation)

Werner Nekes– „Marzenie Diany” / „Dianas Traum”

(sala kinowa SMOK / Kinosaal im SMOK)

21.00
OE” – słuchowisko multimedialne na podstawie „Orfeusza i Eurydyki” oraz innych tekstów Czesława Miłosza; wideoart / „OE” – Multimediales Hörspiel nach „Orpheus und Eurydike” und anderen Texten von Czesław Miłosz; Videoart: Piotr Bartos, dźwięk: Mateusz Stuczyński, reżyseria, głos: Marcin Czerwiński / mar czer, II głos: Arkadiusz Cyran, wokal:Myo

(sala kinowa SMOK / Kinosaal im SMOK)

 

 


22.10.2011

9.30
Edgar de Poray i Bartosz Pelc – „W zamknięciu” / (akcja bańkowa) / „Im Verschlossenen” (Blasenaktion)

(dziedziniec Collegium Polonicum / Innenhof des Collegium Polonicum)


10.00
Marta Gromadzka– „Kruchość” / „Zerbrechlichkeit”

(korytarz prowadzący do holu Collegium Polonicum/ Korridor in Richtung Foyer des Collegium Polonicum)


10.20
otwarcie czeskiej wystawy | Ausstellungseröffnung tschechischer Künstler „Odbicie odbicia odbiciem” / „Das Spiegelbild des Spiegelbildes des Spiegelbildes”; kurator: Rudolf Němeček; autorzy: Štěpán Grygar, Jiřina Hankeová, Vitězslav Krejči Petr Moško, Rudolf Němeček , Pavel Rejtar, Vladimir Skalický, Zdeněk Stuchlik i Petr Šulc

(foyer Collegium Polonicum / Foyer Collegium Polonicum)

10.50
Shahin Damizadeh– „Maski” / „Masken”

(korytarz Collegium Polonicum/ Flur Collegium Polonicum)

11.10
Janusz Musiał – „Elektroniczne światy” / „Elektronische Welten”

(I p. Collegium Polonicum/ I Etage des Collegium Polonicum)

11.30
Marek Hamera– „Kraj niedokończony” / „Unfertiges Land”

(I p. Collegium Polonicum / I Etage des Collegium Polonicum)

11.50
inauguracja wystawy | Ausstellungseröffnung „Kim jesteś, o czym marzysz?” / „Wer bist du, wovon träumst du?” Anny Panek-Kusz

(Galeria „Miejsce sztuki” Collegium Polonicum / Galerie „Ort der Künste” Collegium Polonicum)


lunch


14.00
Instalacja | Installation: Detlef Schweiger– „ Obwód danych” / „Daten-kreis”

wernisaż instalacji Franka Herrmanna – „Zwierciadła rozsądku” / „Spiegel der Vernunft”

(kościół Friedenskirche / Friedenskirche)


14.30
Projekt Hildegardy” / „Hildegard Projekt” – Magdalena Drebber, Minna Kangasmaa, Tuomo Kangasmaa, Annette Kuhl, Gabriele Regiert, Maik Scheermann , Hildegard Skowasch, Petra Tödter

(chór kościoła Friedenskirche / Chor der Friedenskirche)

15.00
otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „M & G”, Kurator: Maria J. Lukas

(budynek pofabryczny Gerstenberger Höfe / ehemaliges Fabrikgebäude in den Gerstenberger Höfen)

15.30
otwarcie wystawy uczestników „Akademii Fotografii i Multimediów lAbiRynT” / Eröffnung der Ausstellung der Teilnehmer der „Foto- und Multimediaakademie lAbyRinTh” kuratorzy | Kuratoren: Ewa Łowżył, Anna Panek-Kusz, Jan Poppenhagen i Claudia Tröger

(sala biała – teren Gerstenberger Höfe / Weißer Saal in den Gerstenberger Höfen)

16.00
otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „Stłuczone palety” / „Zerbrochene Paletten” Gisela Weimann

(sala obok białej – teren Gerstenberger Höfe / Saal neben dem weißen Saal in den Gerstenberger Höfen)


16.30
otwarcie wystawy | Ausstellungseröffnung „Those that don´t know” Kurator: Renate Christin; autorzy | Autoren: Rayk Amelang, Renate Christin, Jürgen Huber, Jan Pruski

(Pracownia Sandke / Atelier Sandke)

17.00
otwarcia wystaw | Ausstellungseröffnungen:

Renate Christin– „Maluję, a moje myśli malują ze mną” / „Ich male und meine Gedanken malen mit”

Tomasz Bohajedyn – „Odbicie egzystencji i mitu” / „Spiegelung von Existenz und Mythos”; kurator: Marcin Czerwiński / mar czer

Andor Kömives – „Opowieści miejskie” / „Städtische Erzählungen”

Olek Jerzy – „Relikwie zanikania” / „Reliquien des Schwindens

Paulina Hebda – „Kolekcja” / „Kollektion

Urszula Kluz-Knopek– Oto ciało moje” / „Dies ist mein Leib

Michał Wilk – „Mikrokosmos”

Andreas Steffens– „Łagodne wody Lete: sztuka zapominania” / Lethes sanfte Flut: Kunst der Vergessens”

Kinga Dunikowska– „Eternal Magic”

(„Le Frosch”)

19.00
otwarcie wystaw | Ausstellungseröffnungen:

Plemiona” / „Stämme” Ewy Łowżył

M jak Moabit” / „M wie Moabit” Jana Poppenhagena

Porządek przestrzeni” / „Raumordnung” Michaela Kurzwelly’ego

(hala wystawowa – teren Gerstenberger Höfe/ Ausstellungshalle in den Gerstenberger Höfen)

20.00
Albert Plank – „Panoptikum” (dźwięk, obraz, performance / Klang, Bild, Performance)

(Teatr Lalek / Theater des Lachens)

 

 


23.10.2011

11.00
Wykłady | Vorträge:

Marianna Michałowska – „Gra odbić – fotografia jako cytat” / „Spiegelungsspiele – die Fotografie als Zitat”

Małgorzata Więckowicz – „Od deluzji do iluzji przez obraz” / „Von der Dillusion zur Illusion durch das Bild”

Jakub Lorenc – „O faktach nieautentycznych” / „Über unechte Tatsachen”

(salon literacki SMOK / literarischer Salon im SMOK)

12.30
otwarcie wystawy miniatur | Eröffnung einer Miniaturenausstellung: „Aluzje przestrzenne III” / „Raumanspielungen III”

(sala kameralna SMOK/ Kleiner Saal im SMOK)

13.00
film „Czas i przestrzeń” / Film „Zeit und Raum”

(sala kinowa SMOK/ Kinosaal im SMOK)